Basar masnuatı görüp de, basiret Sani'i görmezse çok garip ve pek çirkin düşer.

Mesnevi-i NuriyeBasar: Görme, göz.
Masnuat: Sanatlı eserler, sanatlı yaratılmış varlıklar.
Basiret: Gerçeği bilip anlama gücü, kalb ile gerçeği hissedip anlama.
Sani'i: Sanatkar yaratıcıyı.