Ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.

MEKTUBAT


Hubb-u dünya: Dünya sevgisi.