Âhireti inkâr etmek, dünya ve mâfihâyı inkâr etmek demektir.

SÖZLER


Mâfihâ: İçindekiler, bir şeyin içinde olanlar.