İnsandaki istidat ebede nâzırdır.
MUHAKEMAT


İstidat: Kabiliyet, yetenek.
Ebed: Sonu olmayan.
Nâzır: Nezaret eden, bakan, gözeten.