Kâinatta en yüksek hakikat imândır, imândan sonra namazdır.
SÖZLER