Hangi şeye dikkat etsen, şehâdet eder ki; bu fânîden sonra bir bâkî var.
SÖZLER