Hile ve fitne, perde altında kaldıkça tesir eder.
Zâhire çıkmakla iflâs eder, kuvveti söner.
Perde öyle yırtılmış ki,
senin yalan, hile,fitne(n) hezeyana,
maskaralığa inkılâp edip akim kalıyor.
Bu defaki Anadolu’ya karşı...... gibi...divan-ı harb-i örfi