"Risale-i Nur'un hakikî şakirdleri hizmet-i imaniyeyi herşeyin fevkinde görür, kutbiyet de verilse ihlas için hizmetkârlığı tercih eder." Beni o davada bilfiil tasdik etmesi cihetinden, bütün kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz... Kastamonu Lâhikası

Hakikî: Gerçek.
Hizmet-i imaniye: İmana ait hizmet.
Fevk: Üst.
Kutbiyet: Kutubluk, büyük evliyalık.
İhlas: İçten, gönülden, samimi, Allah’ın(cc) emirlerini Allah emrettiğinden dolayı ve rızası için yapmak.
Hizmetkâr: Hizmetçi.
Bilfiil: Uygulamada, doğrudan doğruya gerçek halinde.
Tasdik: Doğrulama, doğruluğunu kabul etme.