Mü'minin şe'ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana müsahhar olur.
Zahiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerimdir.
Evet fena bir adama "İyisin iyisin" desen, iyileşmesi ve iyi adama "Fenasın fenasın" desen, fenalaşması çok vukubulur..


Mektubat