Senin üzerine haktır ki: Her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeğe senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihatı bazan damara dokundurur, aks-ül amel yapar. MEKTUBAT

Hak: Doğru, gerçek.
Halis: Katışıksız, safi. *Yalnız Allah(cc) emrettiğinden ve rızası için çalışan.
Aks-ül amel: İşin tersine dönmesi, karşı koyma, tepki.