Ey insanlar! Fâni, kısa, faidesiz ömrünüzü; bâki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Bâki-i Hakikî'nin yoluna sarfediniz. Çünki Bâki'ye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. LEMALAR

Fâni: Geçici, gelip geçici, kaybolan.
Faide: Fayda, yarar.
Bâki: Ebedi, sonsuz, ölümsüz olan.
Meyvedar: Meyveli.
İnsaniyet: İnsanlık.
İktiza: Gerekme, lazım gelme.
Bâki-i Hakikî: Gerçek anlamda sonsuz ve ölümsüz olan Allah(cc).
Sarf: Harcama, kullanma.
Müteveccih: Yönelmiş, dönmüş, bakan, dönük.
Beka: Sonsuzluk, devamlılık.
Cilve: Belirti, eseriyle kendini belli etme.
Mazhar: Sahip olma, ulaşma, kazanma, erişme.