Fâni mevcudatın visali madem fânidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi, bir sâniye gibi geçer; hasretli bir hayal ve esefli bir rü'ya olur.
LEMALAR

Fâni: Geçici, gelip geçici, kaybolan.
Mevcudat: Varlıklar.
Visal: Kavuşma.
Hükm: Hüküm, karar.
Hasret: Özlem, özleyiş.
Esef: Hüzün, üzüntü, pişmanlık.
Rü'ya: Rüya, düş.