İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var... Bütün firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır.
LEMALAR

Fıtrat: Yaratılış.
Beka: Sonsuzluk, devamlılık.
Şedid: Şiddetli, kuvvetli.
Firak: Ayrılık, ayrılma.
Feryad: Bağırıp çağırma, bağırıp yardım isteme.
Aşk-ı beka: Ebedi yaşama sevgisi.
Tercüman: Anlatmaya ve aktarmaya aracı olan, tercüme eden.