Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir.
LEMALAR

Cenab-ı Hak: Allah(cc)
Hadsiz: Sınırsız, sayısız.
Kudret: Güç.
Nihayetsiz: Sonsuz.
Rahmet: Merhamet, acıma, şefkat etme, esirgeme.
Acz: Kuvvetsizlik, güçsüzlük.
Fakr: Fakirlik, yoksulluk.
Derc: Yerleştirmek, koymak.