Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.
Sözler

-------------------Hakikî: Gerçek.
Elem: Acı, dert, kaygı.
Saadet: Mutluluk
Hakikat: Bir şeyin aslı ve gerçekliği.