Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
Sözler
---------------------------


Feraiz: Farzlar, dindeki açık ve kesin emirler.

zînet: Süs, güzellik