[h=1]Birine rab olan, hepsine de rab olur![/h]

İ’lem eyyühe’l-aziz!

Yıldızlar, şemsler arasında mümâselet olduğu gibi filcümle müsâvat da
vardır.

Binaenaleyh, onlardan biri ötekilere rab olamaz. Ve onlardan birine rab olan,
hepsine de rab olur. Ve keza, herşeye de rab olur. (Envar & İhlasNur
Neşriyat - Mesnevi-i Nuriye,Şemme 196)


Bediüzzaman Said Nursi