Allah'ın nuru ile nurlanan bir gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir?


tarihçe-i hayat | önsöz | 13