Gayr-i meşrû muhabbetin neticesiHem dahi, ey bedbaht ehl-i dalâlet ve gaflet!

"Gayr-i meşrû bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azab çekmektir"
kaidesi sırrınca, siz,
fıtratınızdaki Cenâb-ı Hakkın zât ve sıfat ve esmâsına sarf edilecek muhabbet
ve mârifet istidadını ve şükür ve ibâdât cihazâtını nefsinize
ve dünyaya gayr-i meşrû bir sûrette sarf ettiğinizden,
bilistihkak cezasını çekiyorsunuz.
Çünkü, Cenâb-ı Hakka âit muhabbeti nefsinize verdiniz;
mahbubunuz olan nefsinizin hadsiz belâsını çekiyorsunuz.Sözler