EY İNSAN !

Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?


Mektubat