İNSANIN EN BÜYÜK MESELESİ


Mâdem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor;
ve genç ihtiyar farkı yoktur.
Elbette, dâimâ, gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında,
bîçare insan, o idâm-ı ebedî, o dipsiz,
nihayetsiz haps-i münferitten kurtulmak çaresini aramak
ve kabir kapısını bir âlem-i bâkîye,
bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya
kendi hakkında çevirmek hâdisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir.



Sözler