“İSTİDAD VE İHTİYAC-I FITRÎ LİSANIYLA İNSAN NE İSTEMİŞSE, BÜTÜN VERİLMİŞ”İnsana olan nimet-i İlahiye, ta'dad ile bitmez, tükenmez.


Evet insanın madem bir sofra-i nimeti semavat ve arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı Şems, Kamer, gece, gündüz gibi şeyler ise, elbette insana müteveccih olan nimetler hadd ü hesaba gelmez.
Sözler