…NUR TALEBELERİ İÇİN;

• Allah'a iman, Peygamber'e ittiba' ve Kur'an-ı Kerim'le amelden dolayı hapisler bir Medrese-i Yusufiye'dir.
• Zulüm ve işkenceler birer kamçı, birer perçindir.


Kader-i İlahî bize o hücumlarla işaret veriyor ki: "Haydi durma çalış!"


• Kur'an ve iman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak, Nur talebelerince bir dostu ile sohbet etmektir.
• Karakollara götürülüp getirilmek, çarşı pazara gidip gelmekten farksızdır.
• Kelepçeler, dinî cihad-ı ekberin birer altun bileziğidirler.
• Beşerin zulmen mahkûm etmesi ise, hakikatte Hakk'ın beraet vereceğine bir delildir.
• Bütün öyle işkence ve zulümler, Nur talebeleri için birer şeref madalyasıdır.


Ne mutlu ki, otuz seneden beri Nur talebeleri ağabeylerimiz bu nimetlere mazhar olmuşlar.
Maalesef bizlere ki, bizler bu şereflere nail olamadık ve olamayacağız da. Zira bunları kazandıran devir kapanmak üzeredir...


Üniversite Nur Talebeleri / Tarihçe-i Hayat