Ehl-i ilim ve ehl-i takvâya dostâne tavır takınmak gerekirSize yazmıştık ki, muârızlara adâvetle mukâbele etmeyiniz.
Mümkün olduğu kadar, ehl-i takvâ, ehl-i ilme karşı dostâne vaziyet alınız.
Fakat, bu noktaya dikkat ediniz ki,
Risâle-i Nur'un zararına ve şâkirtlerinin salâbet ve metânetlerine ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız.
Öyleler niyet-i hâlise ile girmezse, belki fütur verirler.
Eğer enâniyetli ve hodfüruş ise,
Risâle-i Nur şâkirtlerinin metânetlerini kırarlar, nazarlarını Risâle-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metânet lâzımdır.Kastamonu Lâhikası