Nur Talebeleri yalnız Risâle-i Nur için dünyaya bakarlarBiz Risâle-i Nur, şâkirtleri, dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risâle-i Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. İşte, Denizli'de mahkemeye verilen cüz'î bir kısım Risâle-i Nur, sahiplerine iâdesinin aynı zamanında, yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risâle-i Nur'un serbestiyeti cüz'î olmasından, rahmet dahi cüz'î kaldı. İnşaallah, yakında benim de risâlelerim iâde edilecek, tam serbest ve intişârı küllîleşecek ve rahmet dahi tam olacak.


Emirdağ Lâhikası-l