...HAYDİ FARZ-I MUHAL OLARAK BEN ÜSTADLIK DAVA ETSEM,

madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk;
o ülema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.

Ülema-üs sû' hakkında bir tehdid-i azîm var. Bu zamanda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli.

Haydi farzetseniz ki,
düşmanlarımızın zannı gibi ben, benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum.

Acaba dünyevî ve millî bir maksad için, çok zâtlar enaniyeti terkedip,
firavun-meşreb bir adamın kemal-i sadakatla etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde;

acaba bu kardeşiniz, hakikat-ı Kur'aniye ve hakaik-i imaniye etrafında,
kendi enaniyetini setretmekle beraber, o dünyevî komitenin onbaşıları gibi, terk-i enaniyetle hakaik-i Kur'aniye etrafında bir tesanüdü sizden istemeye hakkı yok mudur?
Sizin en büyük âlimleriniz de, ona "Lebbeyk" dememesinde haksız değil midirler?

Mektubat