…”DÜNYA”, BİR KİTAB-I SAMEDANÎDİR.


Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zât ve sıfât ve esmasına delalet ediyorlar.
Öyle ise,
• manasını bil al,
• nukuşunu bırak git.


HEM BİR MEZRAADIR,

• ek ve mahsulünü al, muhafaza et;
• müzahrefatını at, ehemmiyet verme.

HEM BİRBİRİ ARKASINDA DAİM GELEN GEÇEN ÂYİNELER MECMUASIDIR.


Öyle ise,
• onlarda tecelli edeni bil, envârını gör
• ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkûm olan o cam parçalarından alâkanı kes.

HEM SEYYAR BİR TİCARETGÂHTIR.


Öyle ise,
• alış-verişini yap, gel
• ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma.

HEM MUVAKKAT BİR SEYRANGÂHTIR.

Öyle ise,
• nazar-ı ibretle bak
• ve zahirî çirkin yüzüne değil; belki Cemil-i Bâki'ye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et,
• hoş ve faideli bir tenezzüh yap, dön
• ve o güzel manzaraları irae eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme.

HEM BİR MİSAFİRHANEDİR.


Öyle ise,
• onu yapan Mihmandar-ı Kerim'in izni dairesinde ye, iç, şükret.
• Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git.
• Herzekârane fuzulî bir surette karışma.
• Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma…Sözler