NAZAR ile NİYET,

mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder.

Evet niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir.
Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder.

Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir.
Allah hesabıyla olursa, marifet-i İlahiyedir.Mesnevi-i Nuriye