HEVESLİ, AKILSIZ ÇOCUKLAR GİBİ OLMA...

''Kadere iman eden kederden emin olur'' kudsî düsturunu kendine rehber et!
Hevesli akılsız çocuklar gibi, muvakkat (geçici), ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma!

Düşün ki;
fâni zevkler, sana manevî elemler, teessüfler bırakıyor.
Sıkıntılar, elemler ise; bilakis manevî lezzetler ve uhrevî sevablar veriyor.
Sen divane olmazsan, muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin.
Zâten lezzetler şükür için verilmiş...

Emirdağ Lahikası-Risale-i Nur