“KÂİNAT BİR ŞECEREDİR”

Anasır onun dallarıdır.
Nebatat yapraklarıdır.
Hayvanat onun çiçekleridir.
İnsanlar onun semereleridir.

BU SEMERELERDEN;

en ziyadar,
nurlu,
ahsen,
ekrem,
eşref,
eltaf;

Seyyid-ül Enbiya Ve-l Mürselîn,
İmam-ül Müttakin,
Habib-i Rabb-ül Âlemîn
HAZRET-İ MUHAMMED’dir… (a.s.m)Mesnevi-i Nuriye