“CENAB-I HAKK’IN ATÂ, KAZA VE KADER NAMINDA ÜÇ KANUNU VARDIR”

Atâ, kaza kanununu,
kaza da kaderi bozar.


Meselâ:

Bir şey hakkında verilen karar, KADER demektir. O kararın infazı, KAZA demektir.
O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, ATÂ demektir.

Evet yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza kanununun kat'iyyetini deler.
Kaza da ok gibi kader kararlarını deler.

DEMEK; atânın kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir.
Atâ, kaza kanununun şümulünden ihraçtır.
Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracdır.


Bu hakikate vâkıf olan ârif:

"YA İLAHÎ !
HASENATIM SENİN AT’NDANDIR.
SEYYİATIM DA SENİN KAZA’NDANDIR.

EĞER AT’N OLMASA İDİ, HELÂK OLURDUM”
der.
Mesnevi-i Nuriye