EY ÂLEM-İ İSLAM !

Uyan, Kur'ana sarıl;
İslâmiyet'e maddî ve manevî bütün varlığınla müteveccih ol!

VE EY KUR’ANA BİN YILLIK TARİHİNİN ŞEHADETİYLE HÂDİM OLAN VE İSLÂMİYET NURUNUN ZEMİN YÜZÜNDE NAŞİRİ BULUNAN YÜKSEK ECDADIN EVLÂDI !


Kur'ana yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mu'cize-i maneviyesi olan Nur Risalelerini mütalaa etmeye çalış.

Lisanın, Kur'anın âyetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun manasını neşretsin; lisan-ı halin ile de Kur'anı oku.

O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!...Tarihçe-i Hayat