BENİM GİBİ;
pek ciddî bir muhabbetle Türk Milletini seven
ve Kur'anın senasına mazhariyetleri cihetiyle Türk Milletini pek çok takdir eden
ve altı yüz seneden beri bütün dünyaya karşı koyan ve Kur'anın bayraktarı olan bu millete karşı gayet şiddetli taraftar bulunan
ve bin Türk'ün şehadetiyle, bin milliyetçi Türkçüler kadar Türk Milletine bilfiil hizmet eden
ve kıymettar otuz-kırk Türk gençleri, namazsız otuz bin hemşehrilerine tercih etmekle bu gurbeti ihtiyar eden
ve hocalık haysiyetiyle izzet-i ilmiyeyi muhafaza eden
ve hakaik-i imaniyeyi pek vazıh bir surette ders veren bir insanın;
on sene ve belki yirmi-otuz sene zarfında, yirmi-otuz değil, belki yüz, belki binler talebesi, sırf iman ve hakikat ve âhiret noktasında onunla fedakârane bağlansa ve âhiret kardeşi olsalar çok mudur ve zararı mı var?
Hiç ehl-i vicdan ve insaf bunları tenkide cevaz verir mi?
Ve bunlara cem'iyet-i siyasiye nazarıyla bakabilir mi?

Tarihçe-i Hayat