VE ZEMİN YÜZÜNÜ DOLDURAN VE NEBATAT VE HAYVANAT DENİLEN KUDRETİNİN HÂRİKALARI VE MU’CİZELERİ;

mahdud ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan
ve katrelerden
ve habbe ve habbeciklerden
ve çekirdeklerden;

yanlışsız,
mükemmel,
süslü,
alâmet-i farikalı olarak yaratılışları,

Sâni'-i Hakîmlerinin;
• vücuduna
• ve vahdetine
• ve hikmetine
• ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki;

ZİYÂNIN GÜNEŞE ŞEHADETİNDEN DAHA KUVVETLİ VE PARLAKTIR…