EVET, BİZ BİR CEMAATIZ
Hedefimiz ve proğramımız;
• evvelâ kendimizi, sonra milletimizi i'dam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferidden kurtarmak
• ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek
• ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatlarıyla kendimizi muhafazadır.


Şualar