Bir rivayette "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek" denilmiş.

لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ
Bunun bir tevili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve İslâmiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti,
o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle
Süfyanî Deccal onların içinde zuhur
edeceğine işaret eder.

Garibdir hem çok garibdir:

Yediyüz sene müddetinde İslâmiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref-şiar, bârika-âsâ bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü,
muvakkaten İslâmiyet'in bir kısım şeairine karşı istimal etmeğe çalışır.

Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. "Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor" diye rivayetlerden anlaşılıyor.

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ٭ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ

Şualar