Gâye-i hayal olmazsa, enâniyet kuvvetleşir

Bir gâye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya tenâsi edilse; elbette zihinler enelere dönerler, etrafında gezerler.

Ene kuvvetleşiyor, bâzan sinirleniyor. Delinmez, tâ "nahnü" olsun.
Enesini sevenler, başkaları sevmezler.

LEMEÂT