Namazın, Belirlenmiş Beş Vakte Tahsis Edilmesinin Çok Hikmetlerinden Birisi

İnsan bir hülâsa(öz)

Fatiha hülâsa

Namaz hülâsa

Namazdan sonraki tesbihler de bir hülâsa


Bir gün de, zaman itibâriyle,bütün zamanların bir hülâsasıdır.


İnsan, namaz vakitlerinde, kainatın, dünyanın ve kendisinin ömürlerini, bir günlük sayfada okur, bir günlük perdede seyreder, tefekkür eder.


Kainat yaratıldığı gibi, insan da yaratılmıştır.

Dünyada mevsimler olduğu gibi, insanında ömründe mevsimler vardır.

İnsanın bir gençliği, bir ihtiyarlığı olduğu gibi,dünyanında gençliği ve ihtiyarlığı vardır.

İnsan nasıl ki başka bir âleme geçecek, dünya da, kainatla beraber başka bir âleme geçecektir.


5 vakit namazın kılındığı vakitlere dikkat edersek, bu hakikatlere işaretler olduğunu farkederiz.

Bizim günübirlik müşahede ettiğimiz değişimler, küllî, kapsamlı değişimleri, kâinat çapındaki değişimleri ihtar eder.


Kainatın bir ömrü vardır.

Dünyanın bir ömrü var,

insanın da bir ömrü vardır.

Bu beş vakitte, bu 3 ömür zamanlarındaki büyük değişimlere işaret vardır.Evet namaz vakitlerinde insan, kainatın, dünyanın ve kendisinin ömrünü, birgünlük sayfada okur, birgünlük perdede seyreder, tefekkür eder.


Dünyanın ömrüne göre

Sabah namazı İlkbahara

Öğle : Yaz mevsimine

İkindi : Güz mevsimine

Akşam : Güz mevsimi sonunda pek çok mahlûkatın vefatına, kış uykusununa çekilip, gözden kayboluşlarına

Yatsı : Kışın, beyaz kefeniyle yeryüzünü örtmesine

Gece vakti : Kış sonuna

İkinci sabah : Kıştan sonra yeni gelen bahara işaret eder


İnsanın ömrüne göre

Sabah vakti : Anne rahmine düştüğü zamana

Öğle : Gençlik kemâline

İkindi vakti : İhtiyarlığa

Akşam vakti : Vefatına

Yatsı: : Geride hatırlanan şeylerinin de unutulduğu zamana

Gece vakti : Kabir âlemine

İkinci sabah : Kabirden kalkışına işaret ediyor.


Âlemin ömrüne göre

Sabah : Semâvât ve arzın yaratılmasından, birinci gününe

Öğle : İnsanın yaratılıp da, dünyaya gönderildiği zamana

İkindi : Asr-ı saadetin yaşandığı devre

Akşam : Kıyametin kopması zamanına

Yatsı : Bu âlemin artık bütün bütün kapanmasına

Gece vakti : Berzah âlemine

İkinci sabah : Haşir sabahına işaret ediyor.


İşte bu vakitlerde, insan kendi ömrünü müşahede ettiği gibi, dünyanın ve kainatın ömürlerini de hatırlar. Ve bu vakitlerde Kadîr i Zü l Celâl in azametli tasarrufunu, işlerini, kainatı halden hale çevirmesini, ve kudret mucizelerini,bunlarla beraber, her değişimle lutfedilen nimetleri hatırlar.


Demek, vazife i fıtrat(yaratılış vazifesi) ve (kulluğun esası) ve katî borç(kesinlikle borç) olan namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve uygundur. Risale i Nur Külliyâtı / Dokuzuncu Söz

ALINTI...