+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22

Konu: İttihad-ı İslam

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart İttihad-ı İslam

  Şimdi milletin arzusuyla şeâir-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegânesi, ittihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mâni olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik, doğrudan doğruya anarşistliği intaç ediyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur'âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, bu vatanı istilâ-yı ecanipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikate binaen, Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikate istinad edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zarurîdir. Bir ezan-ı Muhammedînin (a.s.m.) serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden yirmi defa ziyade kuvvet kazandılar. Milleti kendilerine ısındırdılar, minnettar ettiler. Hem mânen eski İttihad-ı Muhammedîden (a.s.m.) olan yüz binler Nurcularla, eski zaman gibi farmason ve İttihatçıların mason kısmına karşı ittifakları gibi, şimdi de aynen İttihad-ı İslâmdan olan Nurcular büyük bir yekün teşkil eder. Demokratlara bir nokta-i istinaddır. Fakat Demokrata karşı eski partinin müfrit ve mason veya komünist mânâsını taşıyan kısmı, iki müthiş darbeyi Demokratlara vurmaya hazırlanıyorlar. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...ihad-ı%20islam
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Eskiden nasıl Ahrarlar iki defa başa geçtiği halde, az bir zamanda onları devirdiler. Onların müttefiki olan İttihad-ı Muhammedî (a.s.m.) efradının çoklarını astılar. Ve "Ahrar" denilen Demokratları kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalıştılar. Aynen öyle de, şimdi bir kısmı dindarlık perdesine girip Demokratları din aleyhine sevk etmek veya kendileri gibi tahribata sevk etmek istedikleri kat'iyen tebeyyün ediyor. Hattâ ulemânın resmî bir kısmını kendilerine alıp Demokratlara karşı sevk etmek ve Demokratın tarafında, onlara mukabil gelecek Nurcuları ezmek, tâ Nurcular vasıtasıyla ulemâ, Demokrata iltica etmesinler. Çünkü Nurcular hangi tarafa meyletseler ulemâ dahi taraftar olur. Çünkü onlardan daha kuvvetli bir cereyan yok ki, ona girsinler. İşte madem hakikat budur, yirmi beş seneden beri ehl-i ilmi, ehl-i tarikatı ezen, ya kendilerine dalkavukluğa mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komünist kısmı bu noktadan istifade edip Demokratları devirmemek için, Demokratlar mecburdurlar ki hem Nurcuları, hem ulemâyı, hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını kaybetmemek için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şeâir-i İslâmiyeyi ihyâ için mümkün oldukça tamire çalışmaları lâzım ve elzemdir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir meselesi, şimdi hem Amerika, hem Avrupa'da eseri görülüyor. Onun için, şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla, ihtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye ile ittihad-ı İslâm dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hıristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için, hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur'ân'a ve ittihad-ı İslâma taraftar olmaya mecburdurlar. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...ihad-ı%20islam
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, sıddık, fedakâr kardeşlerim, Çok yerlerden telgraf ve mektuplarla bayram tebrikleri aldığım ve çok hasta bulunduğum için, vârislerim olan Medresetü'z-Zehra erkânları benim bedelime hem kendilerini, hem o has kardeşlerimizin bayramlarını tebrik etmekle beraber, âlem-i İslâmın büyük bayramının arefesi olan ve şimdilik Asya ve Afrika'da inkişafa başlayan ve dört yüz milyon Müslümanı birbirine kardeş ve maddî ve mânevî yardımcı yapan İttihad-ı İslâmın, yeni teşekkül eden İslâmî devletlerde tesise başlamasının ve Kur'ân-ı Hakîmin kudsî kanunlarının o yeni İslâmî devletlerin kanun-u esasîsi olmasından dolayı büyük bayram-ı İslâmiyeyi tebrik ve dinler içinde bütün ahkâm ve hakikatlerini akla ve hüccetlere istinad ettiren Kur'ân-ı Hakîmin, zuhura gelen küfr-ü mutlakı tek başıyla kırmasına çok emareler görülmesi ve beşer istikbalinin de, bu gelen bayramını tebrikle beraber, Medresetü'z-Zehranın ve bütün Nur talebelerinin hem dahil, hem hariçte, hem Arapça, hem Türkçe Nurların neşriyatına çalışmalarını ve dindar Demokratların bir kısm-ı mühimmi Nurların serbestiyetine taraftar çıkmalarını bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Emirdağ Lâhikası | Emirdağının Manidar Bir Hatırası | 336
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Nur talebelerinin ve İhvan-ı Müslimîn Cemiyetinin gerçi maksatları, hakaik-i Kur'âniye ve imaniyeye hizmet ve ittihad-ı İslâm dairesinde Müslümanların saadet-i dünyeviye ve uhreviyelerine hizmet etmektir.Emirdağ Lâhikası | Bağdat´ta Çıkan Eddifa Gazetesinin Muharriri İsa Abdülkadir´in A | 390
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Yasaklı Üye 5.sua - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  21

  Standart

  çok hoş demişsin. allah razı olsun

 7. #7
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alem-i İslam'ın necatının yegane çaresi İttihad-ı İslam'dır. İttihad-ı İslam bu zamanda herkeze farz bir ibadettir.

  İtihad-ı İslam'ı sedmeye uğratacak her türlü davranış azim bir günah ve cinayettir.

  İttihad-ı İslam'ın yegane çaresi fırkalar üstü bir sistem olan Hürriyet-i şer'iyeyi istimal ve hürriyet-i şeriyenin bir hassası olan fikr-i milliyeti uyandırmaktır.

  Fikr-i milliyet ile her bir ferd milliyeti için çalışır. Milliyetin kamalatı ise ümmet için istihdam ettirilir. Ümmet ise sadece İslamları değil beşerin saadeti için çalışır.

  Fikr-i milliyet esas itibari ile ırkçılık manasına gelmez. Her bir millet kendi milletine ait kemalatları bilir ve başka milletin hayırına sevk eder.

  Faraza Kürt milletinde hakim olan kalptir. Cesareti ile nam salmışlardır.

  Fikr-i Milliyet ile hareket etmeyen bir Kürt bu kemalatını şer için sevk eder. Harekatında hakim olan kalbi duygular olduğu için sevgi ve öfke aynı adamda hakim olur. Cesareti kötü emellere alet edilebilir. Adaletsiz hükümler verip tahrip eder.

  Kürtlere komşu olan necib Türkler de ise hakim olan akıl ve adalettir. Akıl ve adalet ise havuz olmaya layıktır. Demek, Kürtler kalb ve cesaretinden gelen güzellikleri Türklük havuzuna boşaltıp sonra o havuzdan alacağı akıl ve adaleti kendi milletine mal eder. Böylece öfke yerinde akıl hakim olur. Cesaretleri milletlerine ve ümmete hizmetkar olur. Ağalarına ve efendilerine değil ..

  Aynı şekilde harb sanatında eşsiz dehaya sahip Türkmenler bu kabiliyetlerini Türklük havuzunda boşaltır. O havuzdan alacakları Kürtlere ait cesaret ve Türklerden alacakları akıl ve adalet ile zulmü ve haksız savaşları durduracak sopa halini alır. Aksi takdirde harb sanatlarındaki kabiliyet kötü ellere geçip kardeş kanını dökebilir.

  Mesela, İranın devlet yönetme bilgisi, Türklerin siyasi zekası, Mısırın ticari ve memleketi yönetme becerisi ve zekası ile birleşse, Arapın parası ve şecaatı mecz edilse, Boşnağın diplomasi kabiliyeti sürülse Alem-i İslam ve beşer adalet ve refah içinde yaşayacaktır.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 8. #8
  Yasaklı Üye 5.sua - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  21

  Standart

  kardeş çok guzel izah etmişsin. ama öyle yapılmıyor. bakıyoruz ulkemizdeki islami bazı kesimler dahi, yok efendim "araplar bize ihanet etmiş, şöyle böyle olmuş diye arap milleti kötuleniyor" onların gelip turk milletine tabi olsun bizim etrafımızda birleşsin vb. deniliyor. burdada farkına varılmadan mi,liyetçilik yapılıyor.
  bazıları da iran şii islamda 4 mezhepten başka mezhep yok. onlar sapık fırkalar dye kocanan bir millet kufur ile itham ediliyor.
  bu ve benzeri düşünceler le hareket edildikçe ittihadı islam biraz zor olacak.
  buyle duşunceleri terk etmek gerekiyor. başkalarının bize yanaşmasını beklemeden biz onlara yanaşmadıkça ittihadı islam olamaz öyle değil mi kardeş?

 9. #9
  Pürheves mtnhydr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Bulunduğu yer
  ankara
  Mesajlar
  292

  Standart

  Alıntı 5.sua Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  kardeş çok guzel izah etmişsin. ama öyle yapılmıyor. bakıyoruz ulkemizdeki islami bazı kesimler dahi, yok efendim "araplar bize ihanet etmiş, şöyle böyle olmuş diye arap milleti kötuleniyor" onların gelip turk milletine tabi olsun bizim etrafımızda birleşsin vb. deniliyor. burdada farkına varılmadan mi,liyetçilik yapılıyor.
  bazıları da iran şii islamda 4 mezhepten başka mezhep yok. onlar sapık fırkalar dye kocanan bir millet kufur ile itham ediliyor.
  bu ve benzeri düşünceler le hareket edildikçe ittihadı islam biraz zor olacak.
  buyle duşunceleri terk etmek gerekiyor. başkalarının bize yanaşmasını beklemeden biz onlara yanaşmadıkça ittihadı islam olamaz öyle değil mi kardeş?
  Kardeşim kesinlikle hakkınız var. Mısır yanıbaşında mileltdaşları, dindaşları vurulurken ses çıkarmadı hatta sınırlarını bile açmadı. Hakeza diğer ülkelerde öyle.. Türkiyeden sadece cılız bir ses çıktı o kadar. Ve aslında islam alemi diye bir alemde görmüyorum be şahsen.. Sadece müslüman toplulukları var o kadar..
  her şey ya bizzat güzeldir ya netice itibariyle güzeldir..

 10. #10
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Bu bahsettiğiniz şikayetler İslamların ihtilafındandır.

  Mesela, Kürt cesur ve geniş kalbidir. Onda galib olan kalbtir.

  Hal böyle olunca, Kürt fiiliyatında kalbi hareket eder. Sevgi bazen nefrete döner. Harekatında öfke galib olur. Bir bakmışsın ağzına vurup lokmasını alacağın cömert bir Kürt incir çekirdeğini doldurmayan bir çıkardan kardeşini öldürür.
  Hem Kürt cesurdur. Sevdiğini kendi düşene kadar sırtında taşır. Ama sevdiğini seçerken ölçüleri doğru olmaz ise tutar bir haine hizmetkar olur.

  (Kürtlere hakaret etmediğim, sadece örnekti ve ne demek istediğim iyi anlaşılsın diye bir örnek daha vereyim)

  Mesela, Kafkas ve Türkistan İslam'ın bahadır oğullarıdır. Savaş sanatı konusunda sair İslam milletlerinden daha iyidirler. Eğer bunlarda akıl ve kalb hakim olmaz ise, adalet duygusu geliştirilmez ise savaş sanatını zulüm için kullanabilir veya gider Rusun hizmetine verir.

  Neyse.

  İşte bütün milletler bu kemalatlarını bir havuza doldursa (ki bu havuz Türklük havuzudur), sonra her biri o havuzdan istifade etse, mesela Kürt akıl ve adalet ile doğru karar verir. Haine hizmetkar olmaz.

  Türk, Kürtün cesareti, Kafkasın harb sanatı, Mısırın devlet yönetme kabiliyeti, Arabın parasına sahip olmuş olur. Her bir millet sair milletlerin kemalatını cebine doldurarak bir kıtanın başına geçer. Kürt cesarette ve hamiyet-i diniyede kıtanın başına geçerken, Türk akıl ve adalet ile aynı kıtanın sahibidir.

  Güye her bir millet kendinde eksik olan kabiliyetleri kardeş milletten alarak hem kendi kabiliyetini kardeş millete hizmetkar ederek değil 7 milyonluk İsraili kainat ona kalkışsa darmadağın eder.

  Oysa, biz Müslümanlar fikr-i Milliyet yerinde fırkaları önplana çıkardık. İşbirliği noktasında sair milletlerden ziyade kendi fırkamızla yetindik. Hatta her fırka kendisi bin parça olduğu için, her bir fırka içindeki her bir ayrı meslek ayrılığa düştü. Hiç bir tek başına lazım olan kemalatlara sahip olamadığı için her biri zayıf düştü "ayrılığa düşmeyin, gücünüz gider" ayetinin tokadına müstehak olduk.

  Şimdi kara kara düşünüyoruz. Şia mı lider olsa,Sünni mi; Arap mı, Acem mi Mısır mı, Türk mü? Her biri bir köşeye savrulup kardeşlerinin iktidar kavgasına kurban giderek azim zulümlere şerik oldu. Her biri kardeşinin gücünü ve kamalatını alıp bir kıtanın başına geçmek varken üç beş kişilik komitelerin oyuncağı oldu.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şii ve sünnilere İttihad-ı İslam çağrısı
  By ismailce in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.08.12, 06:40
 2. İttihad-ı İslâm
  By Bîçare S.V. in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.03.09, 08:02
 3. İttihad-ı İslam Nerede?
  By Müellif-e in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 16.01.09, 19:08
 4. Tek Derdim İttihad-ı İslam
  By zulmeteveda in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 05.03.07, 16:19
 5. Bediüzzaman İttihad-ı İslam'ı Hedef Tutuyor
  By Levent Bağ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09.02.07, 16:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0