Bir şehir,
bir vilâyet,
bir memleket,
belki küre-i arz,
belki dünya,
belki âlem-i vücut,
iki hakikî dost için
bir meclis hükmündedir.
Böyle dostluk ve kardeşliğin
firakı yok, hep visaldir.
Fâni, mecazî, dünyevî
dostluklar sahipleri,
firakı düşünsün, bize ne?

Bediüzzaman Said Nursi
Barla Lâhikası