+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 25 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 245
Like Tree48Beğeni

Konu: Risale-i Nur'dan Dualar / Yakarışlar

 1. #1
  Gayyur internettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  134

  Standart

  Kâinat?n umum zerrât?n?n, umum zamanlar?ndaki umum dakikalar?n?n bütün âşirelerine darb edilip, hâs?l-? darb adedince o zât-? Ahmediyeye salât ü selâm, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zât-? Ferd-i Ehad-i Samedden niyaz ediyoruz..AM?N...
  Konu MuhammedSaid tarafından (12.06.07 Saat 19:08 ) değiştirilmiştir.
  i'lem eyyuhe'l-aziz!ALLAH'a tevekul edene ALLAH kafidir.

 2. #2
  Gayyur gulvurgunu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Mesajlar
  100

  Standart

  Ey Rahman ve Rahim olan Allah?m! "Bismillahirrahmanirrahim"hürmetine, rahimiyetine yaraş?r şekilde bize merhamet et, Rahmaniyetine yaraş?r şekilde bize "Bismillahirrahmanirrahim"in s?rlar?n? anlamay? nasip eyle. Amin
  Allah?m! seçtiğin peygamberin hürmetine, bizi anne ve babam?z? Cehennem ateşinden koru. Bizi, anne ve babam?z? iyilerle beraber Cennete koy. Amin
  Ey Kur'an'? indiren Allah?m! Kur'an ve Kur'an'? indirdiğin zat?n hakk? için, kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurland?r. Amin

  Allah?m! Kur'an'? bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastal?ktan şifa, bize ve onlara hem dünyada , hem de ahirette dost, dünyada yoldaş,kabirde arkadaş, K?yamette şefaatçi, S?rat üzerinde nur,Cehenneme karş? perde ve örtü, Cennete arkadaş ve bütün hay?rlara bizi sevk eden rehber ve önder k?l. Allah?m ! Sevdiğin ve raz? olduğun şekilde Kur'an'?n s?rlar?n? anlamay? nasip eyle. Her an ve zamanda ona hizmet etmeye bizi muvaffak k?l. Amin
  Ey Hayy ve Kayyum olan! Hayy ve Kayyum isimlerinin hürmetine, bu perişan kalbe bir hayat ver, bu müşevveş akla doğru yolu göster.
  Amin

  Allah?m! Peygamberimin senin kat?ndaki s?rr? ve onun sana olan manevi yak?nl?ğ? hürmetine korkumu emniyete çevir, hatalar?m? sil, hüzün ve h?rs?m? gider,benim destekçim ol; beni benden al?p Kendine götür, yaklaşt?r; benliğimden geçmeyi bana nasip et, beni nefsine meftun ve hislerimle perdelenmiş k?lma; bana her gizli s?rr? aç. Amin
  Allah?m, bizi saadet, selamet, Kur'an ve iman ehlinden eyle. Amin


  Allah?m, bize sevgini ve bizi Sana yaklaşt?racak şeylerin sevgisini nasip eyle. Allah?m! Bizi, dünyada Senin sevgin ve bizi Sana ve Senin emrettiğin gibi istikametli olmaya yaklaşt?racak şeylerin sevgisiyle, ahirette ise rahmetin ve cemalini bize göstermekle r?z?kland?r.
  Bütün mahlukat?na dünya ve ahirette şefkat ve merhametle ihsanda bulunmas?ndan, onlar? r?z?kland?rmas?ndan dolay? Allah'a hamd olsun.
  Amin  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:38 ) değiştirilmiştir.
  nastar bunu beğendi.
  Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere; Ayağım takılıyor yerdeki gölgelere...

 3. #3
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Risale-i Nur'dan Dualar / Yakarışlar

  "Ya Rabbî ve yâ Rabbe’s-Semâvâti ve’l-Arâdîn! Yâ Hâl?kî ve yâ Hâl?k-? Külli şey!
  "Gökleri y?ld?zlar?yla, zemîni müştemilât?yla ve bütün mahlûkat? bütün keyfiyât?yla teshir eden kudretinin ve irâdetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakk? için, nefsimi bana musahhar eyle! Ve matlubumu bana musahhar k?l! Kur’an’a ve îmâna hizmet için, insanlar?n kalblerini Risâle-i Nur’a musahhar yap! Ve bana ve ihvân?ma, îmân-? kâmil ve hüsn-ü hâtime ver! Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâma denizi ve Hazret-i ?brahim Aleyhisselâma ateşi ve Hazret-i Dâvud Aleyhisselâma dağ?, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma şems ve kameri teshir ettiğin gibi, Risâle-i Nur’a kalbleri ve ak?llar? musahhar k?l! Ve beni ve Risâle-i Nur talebelerini, nefis ve şeytan?n şerrinden ve kabir azâb?ndan ve Cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennetü’1-Firdevste mes’ud k?l! Âmin, âmin.
  Lem'alar, Sayfa 421
  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:04 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Her Risale'nin Sonunda Üstad'?n Yapt?ğ? Dua:

  ?sm-i Âzam?n hakk?na ve Kur’ân-? Mu’c?zü’l-Beyân?n hürmetine ve Resul-? Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n ,şerefine, Lem’alar mecmuas?n? bast?ranlar? ve mübârek yard?mc?lar?n? ve Risâle-i Nur talebelerini Cennetü’l-Firdevste saâdet-i ebediyeye mazhar eyle! Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffak eyle. Âmin. Ve defter-i hasenatlar?na, Sözler (vs..) mecmuas?n?n herbir harfine mukâbil bin hasene yazd?r! Âmin. Ve Nurlar?n neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle! Âmin.
  Yâ Erhame’r-Râh?mîn! Umum R?sâle-i Nur, şâkirdlerini iki cihanda mes’ud eyle! Âmin. ?nsî ve cinnî, şeytanlar?n şerlerinden muhâfaza eyle! Âmin. Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusûrât?n? affeyle! Âmin.

  UMUM NUR ŞÂK?RDLER?
  NAMINA
  Said Nursî

  Yâ Allah! Yâ Rahîm! Yâ Ferd! Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Yâ Adl! Yâ Kuddûs!

  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:04 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Risale-i Nur'dan Yemek Duası:


  Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ!
  Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, mebalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme. YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. YA RAB! Resulu Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et!.. Amin!...

  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:07 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Kâinat?n umum zerrât?n?n, umum zamanlar?ndaki umum dakikalar?n?n bütün âşirelerine darb edilip, hâs?l-? darb adedince o zât-? Ahmediyeye salât ü selâm, nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini, Zât-? Ferd-i Ehad-i Samedden niyaz ediyoruz.  Lem'alar, Sayfa 321
  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:07 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Allah?m! Kur’ân’?, bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastal?ktan şifâ, bize ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, K?yâmette şefaatçi, S?rat üzerinde nur, Cehenneme karş? perde ve örtü, Cennette arkadaş ve bütün hay?rlara bizi sevk eden rehber ve önder k?l. Bunu fazl?n, cömertliğin, keremin ve rahmetinle yap ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün cömertlerden daha cömert olan! Duâm?z? kabul buyur.

  Allah?m! Kendisine hakla bât?l? ay?rt eden Kur’ân-? Hakîmin indiği zâta, onun bütün âl ve Ashâb?na salât ve selâm eyle. Âmin, âmin.  Sözler, s. 222
  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:08 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Ey Rabbimiz! Unutur veya hatâya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesâba çekme. (Bakara Sûresi: 286.)

  Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalblerimizi sap?kl?ğa meylettirme. Yüce kat?ndan bize bir rahmet bağ?şla. Muhakkak ki veren Sensin, duâ edip istediklerimizi bize bağ?şlayan Sensin. (Al-i ?mrân Sûresi: 8.)

  ?sm-i Azam?n?n mazhar? olan Resûl-i Ekremine, onun âl ve ashâb?na, kardeşleri olan diğer peygamberlere ve kendisine tâbî olanlara salât ve selâm eyle. Duâm?z? kabul buyur ey merhametlilerin en merhametlisi.

  Amin!
  Sözler | On Alt?nc? Söz | 184
  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:08 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Asl?nda toplu halde biryerde bulunsa iyi olur.Bir kitapç?pa toplanm?ş m?d?r ki?
  evet inşirah,Risale-i Nur'dan Dualar kitab? var,gençlik yay?nlar?ndan ç?km?şt?...
  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:08 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  "Yâ Rabbenâ! Bize kuvvet ver ki, yeryüzünün herbir taraf?nda tâifemizin bayrağ?n? dikmekle, saltanat-? Rubûbiyetini lisân?m?zla ilân edelim; ve rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde Sana ibâdet etmek için bize tevfîk ver ve meşhergâh-? arz?n her bir taraf?nda Senin Esmâ-i Hüsnân?n nak?şlar?n?, Senin bedî ve antika sanatlar?n? kendi lisân?m?zla teşhir etmek için bize bir revac ve seyahate iktidar ver"

  Amin!
  Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 321
  Konu HakanBa tarafından (26.05.07 Saat 03:09 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale Okumadan Evvel Okunacak Dualar
  By hasretdenizi in forum Dualar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.08.16, 12:24
 2. Risale-i Nurdan Dualar
  By rasulgülleri_nuryarenleri in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.10.14, 19:53
 3. Risale-i nurdan dualar
  By _vatan_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.04.14, 08:26
 4. Risale-i Nur'dan Duâlar
  By nurdan_katre in forum Dualar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.01.09, 00:21
 5. Yürekten Yakarışlar
  By edeb_ya_Huu in forum Dualar
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 15.10.08, 15:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0