+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Yirminci Mektup'tan Kısa Kısa..

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Y?RM?NC? MEKTUPTAN:


  "Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellûk edip boyun eğme. Onlar?n arkas?na düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-? Kâinat birdir. Herşeyin anahtar? Onun yan?nda, herşeyin dizgini Onun elindedir. Herşey Onun emriyle hâlledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. "
  "?man? elde eden ruh-u beşer, mânisiz, müdahâlesiz, hâilsiz, mümanaats?z, her hâlinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazâin-i rahmet mâliki ve defâin-i saadet sahibi olan Cemîl-i Zülcelâl, Kadîr-i Zülkemâlin huzuruna girip hâcât?n? arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemâl-i ferah ve süruru kazanabilir. "


  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağ?rd?r; kendi baş?na muhafaza edemezsin, belâlardan sak?n?p levaz?mat?n? yerine getiremezsin. Öyleyse, beyhude ?zt?raba düşüp azap çekme. Mülk başkas?n?nd?r. O Mâlik hem Kadîrdir, hem Rahîmdir. Kudretine istinad et; rahmetini itham etme. Kederi b?rak, keyfini çek. Zahmeti at, safây? bul.
  "Mânen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ?slah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîmin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona b?rak; cefâs?n? değil, safâs?n? çek. O hem Hakîmdir, hem Rahîmdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir.

  Dehşet ald?ğ?n zaman, ?brahim Hakk? gibi "Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler" de, pencerelerden seyret, içlerine girme. "
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Gayyur said84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Yaş
  35
  Mesajlar
  89

  Standart

  "Yâ ?lâhenâ! Rabbimiz Sensin. Çünkü biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. Demek bizi terbiye eden Sensin.
  "Hem Sensin Hâl?k. Çünkü biz mahlûkuz, yap?l?yoruz.
  "Hem Rezzak Sensin. Çünkü biz r?zka muhtac?z; elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve r?zk?m?z? veren Sensin.
  "Hem Sensin Mâlik. Çünkü biz memlûküz. Bizden başkas? bizde tasarruf ediyor. Demek Mâlikimiz Sensin.
  "Hem Sen Azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bak?yoruz; üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek Senin izzetinin aynas?y?z.
  "Hem Sensin Ganiyy-i Mutlak. Çünkü biz fakiriz; fakr?m?z?n eline yetişmediği bir g?nâ veriliyor. Demek Ganî Sensin, veren Sensin.
  "Hem Sen Hayy-? Bâkîsin. Çünkü biz ölüyoruz; ölmemizde ve dirilmemizde bir daimî hayat verici cilvesini görüyoruz.
  "Hem Sen Bâkîsin. Çünkü biz, fenâ ve zevâlimizde, Senin devam ve bekan? görüyoruz.
  "Hem cevap veren, atiyye veren Sensin. Çünkü biz, umum mevcudat, kalî ve hâlî dillerimizle daimî bağ?r?p istiyoruz, niyaz edip yalvar?yoruz. Arzular?m?z yerine geliyor, maksudlar?m?z veriliyor. Demek bize cevap veren Sensin."
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:31 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Ey insan! Nimetin zevâlinden elem çekme.

  Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevâlini düşünüp o elemden feryad etme. Çünkü o nimet meyvesi, bir rahmet-i bînihayenin semeresidir. Ağac? bâki ise, meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde, o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat-? rahmeti hamd ile düşünüp, lezzeti, birden yüz derece yapabilirsin.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı
  Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağ?lmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenâya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin taraf?na gidiyorsunuz. Ve Sultan-? Ezelinin payitaht?na dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.
  Alıntı nisa19 Nickli Üyeden Alıntı
  s.a ya bana 1-2 gün içerisinde 23.mektup 1.nükte ve 24.mektup 1.suali aç?klamal? yollarm?s?n?z lütfeeeen
  Aleyküm selam. San?r?m 23. mektubun 1. suali ile 24. mektubun 1. zeylinin 1. nüktesini kastettiniz
  Asl?nda dikkatli okunduğunda çok anlaş?l?r iki konu. Aç?klay?c? nitelikte olabilecek konular "Dualar" bölümünde yer al?yor. Oraya bak?n isterseniz. Yine de sormak istediğiniz bir yer olursa yard?mca oluruz elimizden geldiğince. Allah muvaffak etsin kardeşim...
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:32 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  ''Ey insan! Hayat?n ağ?r tekâlifini omuzuna al?p zahmet çekme. Hayat?n fenâs?n? düşünüp hüzne düşme. Yaln?z dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanl?k gösterme. Belki, o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-? Kayyûma aittir. Masar?f ve levaz?mat?n? O tedarik eder. Ve o hayat?n pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. ''
  Ey insan!

  Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? Otuz ?kinci Sözün âhirinde denildiği gibi, dünyan?n bin sene mesudâne hayat?, bir saat hayat?na mukabil gelmeyen Cennet hayat?n?n; ve o Cennet hayat?n?n dahi bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Müptelâ ve meftun ve müştak olduğunuz mecazî mahbuplarda ve bütün mevcudat-? dünyeviyedeki hüsün ve cemal, Onun cilve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmâs?n?n bir nevi gölgesi; ve bütün Cennet, bütün letâfetiyle, bir cilve-i rahmeti; ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve câzibeler, bir lem'a-i muhabbeti olan bir Mâbud-u Lemyezelin, bir Mahbub-u Lâyezâlin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgâh-? ebedîsi olan Cennete çağ?r?l?yorsunuz. Öyleyse, kabir kap?s?na ağlayarak değil, gülerek giriniz.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Yani, mevti veren Odur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani, hayat-? fâniyeden, seni hayat-? bâkiyeye al?r.  ?şte şu kelime, şöylece fâni cin ve inse bağ?r?r, der ki:

  Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, ink?raz değil, sönmek değil, firak-? ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm taraf?ndan bir terhistir, bir tebdil-i mekând?r. Saadet-i ebediye taraf?na, vatan-? aslîlerine bir sevkiyatt?r. Yüzde doksan dokuz ahbab?n mecma? olan âlem-i berzaha bir visal kap?s?d?r. ..

  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:33 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Dost nevbahar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Burdur
  Mesajlar
  9

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Elf ve Öznur kardeşlerim.Forumda çok tevafuk yaş?yorum sizlerle.Ben de buralarday?m şuan takip ettiğim kitapta
  Neye ihtiyac?m varsa,sebepler dairesinde yay?nl?yorsunuz.
  Rabbim hepimizden raz? olur inş...
  Ey biçareler !Mezaristana göçtüğünüz zaman "Eyvah mal?m?z harap olup, sa'yimiz heba oldu . Şu güzel ve geniş dünyadan gidip , dar bir toprağa girdik "demeyiniz, feryat edip me'yus olmay?n?z. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yaz?lm?şt?r, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafat?n? verecek ve her hay?r elinde ve her hayr? yapabilecek bir Zat-? Zülcelal ,sizi celp edip yer alt?nda muvakkaten durdurur, sonra huzuruna ald?r?r. Ne mutlu sizlere ki, hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti; rahata ve rahmete gidiyorsunuz.Hizmet, meşakkat bitti; ücret almaya gidiyorsunuz.
  Konu elff tarafından (31.05.07 Saat 22:34 ) değiştirilmiştir.
  Allah,a abd olana her şey musahhardir,olmayana her şey düşmandır.

 9. #9
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Yirminci Mektuptaki kelimelerin izahı hakikaten çok muhteşem. Bazen bir cümlesi insanı alıp götürüyor. Allah Üstad'tan razı olsun.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurlar Dan Kısa Kısa Açıklamalı
  By _vatan_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 25.05.14, 16:18
 2. Bilgi. Kısa kısa...
  By Ararad in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 51
  Son Mesaj: 25.03.14, 22:08
 3. Kısa Elimin Dairesi Kadar Kısa ve Dardır.
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.12.08, 09:44
 4. Necip Fazıl'dan Kısa Kısa...
  By ofke in forum Şiirler
  Cevaplar: 80
  Son Mesaj: 28.07.08, 15:28
 5. Tarihçe-i Hayattan Kısa Kısa Sorularım...
  By tenaxwe in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 21.11.07, 12:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0