+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: Bir Çocuk Kuvvetli Bir Ders-i İmani Alamazsa,

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Risale-i Nur'un f?traten ve zaman?n vaziyetine göre talebesi olacak, başta, masum çocuklard?r.

  Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda ?slamiyet ve iman?n erkanlar?n? ruhuna alabilir. Adeta gayr-? müslim birisinin ?slamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

  Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yaln?z dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk, dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davac? olur: "Neden iman?m? terbiye-i ?slamiye ile kurtarmad?n?z?"

  ?şte bu hakikate binaen, en bahtiyar çocuklar onlard?r ki, Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenat? ile onlar?n defter-i a maline vefatlar?ndan sonra hasenat? yazd?rmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar.
  emirdağ lahikas? / 39

  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:31 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  k?sa k?sa yaz?lar aktarmak çok güzel Allah raz? olsun elff

  5 yaş?nda k?z?m var zaman?n fitnelerine bulaşmamas? için dua ediniz

  elimden geleni yapmaya çal?ş?yorum fakat ehl i medeniyetin tv kanallar?ndan

  ailemi koruyam?yorum ilk zamanlarda bask? yap?p stv, dost tv mehtap tv hilal tv gibi kanallar d?ş?nda ki kanallar? silmiştim ama bu metod tutmad?

  galiba iradeleri bu konuda ellerinden almamak gerek şimdilik dua ediyorum
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:31 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çocuk Terbiyesi Çocukla konuşmak

  Evet, yüksek bir insan, bir çocukla konuştuğu zaman çocuklar?n şivesiyle konuşursa, çocuğun zihnini okşam?ş olur. Çocuğun fehmi, onun çat pat söylediği sözlerle ünsiyet peyda eder; söylediklerini dinler ve anlar. Aksi halde, o insanla o çocuk aras?nda bir malumat al?şverişi olamaz.
  ?şârâtü’l-?câz, s. 209


  Çocukla konuşulsa, çocukça tâbirât istimâl edilir.
  Sözler, s. 354


  Çocuklara şefkat neyi gerektirir?

  Eğer insan bir cesed-i hayvânîden ibaret olsayd? ve kafas?nda ak?l olmasayd?, belki bu masum çocuklar? muvakkaten eğlendirecek terbiye-i medeniye tabir ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu firengî usul, onlara çocukças?na bir oyuncak olarak, dünyevî bir menfaati verebilirdi. Madem ki o masumlar hayat?n dağdağalar?na at?lacaklar, madem ki insand?rlar. Elbette küçük kalblerinde çok uzun arzular? olacak ve küçük kafalar?nda büyük maksatlar tevellüt edecek. Madem hakikat böyledir; onlara şefkatin muktezas?, gayet derecede fakr ve aczinde, gayet kuvvetli bir nokta-i istinad? ve tükenmez bir nokta-i istimdad?, kalblerinde iman-? billâh ve iman-? bi’l-âhiret sûretiyle yerleştirmek lâz?md?r. Onlara şefkat ve merhamet bununla olur. Yoksa, divane bir validenin, veledini b?çakla kesmesi gibi, hamiyet-i milliye sarhoşluğuyla, o bîçare masumlar? mânen boğazlamakt?r. Cesedini beslemek için beynini ve kalbini ç?kar?p ona yedirmek nevinden, vahşiyâne bir gadirdir, bir zulümdür.
  Mektûbât, s. 409


  Çocuklara neyi öğretmeli?

  Çocuklar hamiyet-i milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da, zaaf ve acz ve iktidars?zl?k noktas?nda, merhametkâr, kudretli bir Hâl?k? bilmekle ruhlar? inbisat edebilir, istidatlar? mesudâne inkişaf edebilir. ?leride, dünyadaki müthiş ehval ve ahvâle karş? gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i ?slâmî telkinat?yla o masumlar hayata müştakane bakabilirler. Acaba, alâkalar? pek az olduğu terakkiyât-? medeniye dersleri ve onlar?n kuvve-i mâneviyesini k?racak ve ruhlar?n? söndürecek, nursuz, s?rf maddî, felsefî düsturlar?n taliminde midir?
  Mektûbât, s. 409


  Çocuğa şefkatin ölçüsü

  O şefkatli valide, çocuğunun hayat-? dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârl?ğ? nazara al?r, onu öyle terbiye eder. “Oğlum paşa olsun” diye bütün mal?n? verir, haf?z mektebinden al?r, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-? ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çal?ş?yor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara alm?yor. F?trî şefkatin tam z?dd? olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâz?m gelirken dâvâc? ediyor. O çocuk, “Niçin benim iman?m? takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?” diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i ?slâmiyeyi tam almad?ğ? için, validesinin harika şefkatinin hakk?na karş? lây?k?yla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.
  Lem’alar, 24. Lem’a, s. 259
  http://www.risaleara.com/
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı
  k?sa k?sa yaz?lar aktarmak çok güzel Allah raz? olsun elff

  5 yaş?nda k?z?m var zaman?n fitnelerine bulaşmamas? için dua ediniz

  elimden geleni yapmaya çal?ş?yorum fakat ehl i medeniyetin tv kanallar?ndan

  ailemi koruyam?yorum ilk zamanlarda bask? yap?p stv, dost tv mehtap tv hilal tv gibi kanallar d?ş?nda ki kanallar? silmiştim ama bu metod tutmad?

  galiba iradeleri bu konuda ellerinden almamak gerek şimdilik dua ediyorum
  Ayn? şeylerden bir çok insan muzdarip abi.
  Dua ederiz.Benim de 12 yaş?nda ve 16 yaş?nda kardeşlerim var.Onlarda ayn? illetle(gerek pc gerek tv) imtihan olunuyorlar.Dua etmek ve de evde hal dilimizle örnek olmaktan baika bir çözüm görülmüyor san?r?m.

  Yaz?dan faydaland?m sağol elf

  Ey anne ve babalar! Husûsan Risale-i nur dairesi içindeki peder ve vâlideler! Kendinize gelin. Çocuklar?n?za hâkim olun. Çocuklar?n?z? risale dairesi içerisinde tutmaya çal?ş?n. ?man? muhafaza etmenin,elde ateş koru tutmak kadar zor olduğu şu dehşetli as?rda, çocuklar?n?z? ahirzaman fitnelerinden uzak tutun. Onlar? edeb-i islâmiye ile edeplendirin. Onlar?n hayatlar?n? iman ile hayatland?r?n, farzlarla zînetlendirin ve günahlardan kaç?nmakla muhafaza edin. Risale-i Nur’daki hakikatleri onlar?n zihnine en güzel şekilde nakşedin. Tâ ki küfrün bât?l fikirleri onlar?n sâfî zihinlerini idlâl etmesin. Çocuklar?n?z Rabb-i Rahîm taraf?ndan sizlere verilmiş olan masum emanetlerdir. Onlar? gözünüz gibi koruyun. Ve onlar? salih bir evlât olarak yetiştirin ki ; siz öldükten sonra da amel defterinize hasenât yazd?rs?n.

  Hizmete kabiliyetli olan çocuklar?n?z?n önünü kesmeyin. Onlar?n riale ve hizmet toprağ?nda yeşermeye müsait olan istidat ve kabiliyetlerini, dünyevî çorak topraklarda kurutmay?n. Onlar?n dünyevî istikballerini kurtaram?yorsan?z, b?rak?n uhrevî istikballeri nurlans?n. Çocuklar?n?zla ilgili dünyevî beklentilerinizi b?rak?n da bir kenara şu hizmet-i imaniye ve Kur’âniyeyi hep bir elden inşa edelim. Evet, çocuklar hizmet binas?n?n temelleridirler, onlara önem ve değer verelim. Hizmetimizin k?yamete kadar devam etmesini istiyorsak, temellerimiz önüne dünyevî meşgaleler ve hedefler koyarak, onlar? bu kudsî yoldan al?koymayal?m. Bu dava hepimizin davas?. Hz. ?brahim oğlu Hz. ?smail’i Allah yolunda kurban etmek isteğinden geri kalmay?p, en büyük fedâkârl?ğ? sergilediği gibi, biz de çocuklar?m?z? bu ulvî dava uğruna kurban etmekten kaç?nmayal?m.

  Çocuklar?m?za yapabileceğimiz en güzel iyilik, onlar?n imanlar?n? kurtarmaya çal?şmakla birlikte başkalar?n?n da imanlar?n? kurtarmak noktas?nda onlara bu hizmette destekleyici ve teşvik edici olmakt?r. Evet, hayat?n? bu iman ve Kur’ân davas?na adamak isteyen çocuklar?m?za köstek olmayal?m sak?n. Yeni hizmet hedefleriyle hayat?na yön vererek kendisine bir rota çizmeye çal?şan geçlerimizin karş?s?na acele edip de evlilik ve iş hayat? gibi basit meseleleri ç?kar?p onlar? ât?l bir vaziyete getirmeyelim. Gençlerimize hizmete teşvik noktas?nda serdedeceğimiz en ufak bir kelâm onlar?n iç dünyalar?ndan çok büyük hareketlenmeler meydana getirecektir. Zira kişinin başar?s?nda anne baban?n desteği büyük rol oynamaktad?r. Kişinin başarmak istediği bir işle ilgili olarak anne baban?n râz? olmay?ş? veyahut net tav?rlar sergilemeyişi , o kişinin hedefine motive olmas?n? engelleyerek, zihninin bir köşesinde s?k?nt? haline gelecektir.

  Ey nur dairesindeki anne ve babalar! Çocuklar?m?z ve gençlerimiz bizden teşvik, destek ve fedâkârl?k bekliyorlar. Onlara göstereceğimiz en ufak ilgi, yapabileceğimiz en ufak teşvik ve fedâkârl?k içlerinde çok büyük iman meşâlelerini yakacak, bununla da nice ulvî hizmet at?l?mlar?na vesile olabileceklerdir.

  M. ?smail Tezer
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:37 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çocuğa önemli olduğunu hissettirmek
  Üstad?n mâsum çocuklarla sohbet ve muhâveresi ise, çok ibretli ve saadetlidir. Emirdağ’? ve civan köylerinde, yan?na gelen mâsumlara, büyükler gibi ehemmiyet verip, kalben onlara müteveccih olurdu. "Evlâtlar?m, siz mâsumsunuz, daha günah?n?z yoktur. Ben çok hastay?m, bana duâ ediniz, sizin duân?z makbuldür. Ben sizi mânevî evlâtlanm ve talebelerim olarak duâma dahil ettim" derdi. O çocuklar, gözlerinden akan muhabbet nurlar?yla Üstad? selâmlarlar; Üstad, gafil büyüklerden ziyâde, onlara samîmi ve ciddî selâm ederdi. Ve "Bunlar istikbâlin Nur Talebeleridir. Bana olan bu alâka ve teveccühlerinin sebebi ise, mâsum ruhlar? hissediyor ki, Risâle-i Nur onlar?n imdâd?na gelmiş. Ben de o Nurun bir tercüman? olmam hasebiyle, gayr-i ihtiyârî, bu fedâkârâne muhabbet ve alâkay? gösteriyorlar" derdi.
  Üstad, yan?na gelen gençlere de dâimâ Nur derslerini okumalar?n?, zaman?n ahlâks?zl?k tehlikelerinden sak?nmalar?n?n büyük menfaat ve saadetini onlara telkin ederek, namaz k?lmalar?n?n lüzumunu ihtar ederdi. Bu tarzdaki dersinden, belki binlerce gençler intibâha gelmişlerdir.
  Tarihçe-i Hayat 404
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  “Neden iman?m? kurtarmad?n?z?”


  Kapkapç?l?k, uyuşturucu ve serserilikten dert yanan anne-babalar?n, çocuklar?n?n o hâle gelişlerinde hiç sorumluluklar? yok mu? Baz?lar?n?n olmasa da birçoklar?n?n anne-babalar? var bu çocuklar?n.

  ?şlerinin, çocuk dünyaya getirmekle bittiğine inanm?şcas?na onlar? sokağ?n kaderine teslim ediveriyorlar niceleri. ?nsan? insan yapan değerleri vermedikleri için onlardan insanî duygular da beklenemiyor.
  Bu değerlerin baş?nda ise hiç şüphesiz iman ve Kur’ân hakikatleri gelir.
  Evet, bugünkü gençlik problemlerinin kökeninde onlar? daha küçük yaşlardan itibaren bu hakikatlerle eğitmeme, her şeyi dünya hayat?ndan ibaretmiş gibi yönlendirme, maneviyattan yoksun b?rakma yat?yor. Bedenine olduğu kadar ruhuna bakmama, ihtiyac? olan manevî g?dalar? vermemedir ki gençleri serseriliğin kucağ?na at?yor.
  ?nsan sadece maddeden, bedenden ibaret; ruh, kalb ve vicdandan yoksun bir varl?k olsayd? ona sadece dünyevî eğitim vermekle yetinebilirdik. Oysa beden olduğu gibi ruh da g?da istiyor.
  ?manî ve Kur’ânî bir terbiye verilmeyen bir evlâttan dinin şiddetle istediği muhabbet, hürmet ve merhamet nas?l beklenebilir? Ekmeyen biçemez.
  Bediüzzaman Hazretleri küçüklüğünde kuvvetli bir iman dersi almayan bir çocuğun sonra pek zor bir tarzda ?slâmiyet ve iman?n esaslar?n? ruhuna alabileceği, bunun âdetâ gayr-i müslim birisinin ?slâmiyeti kabul etmesi derecesinde zor olacağ?, yabanî düşeceğini söyler. “Bilhassa, peder ve validesini dindar görmezse ve yaln?z dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa, daha ziyade yabanîlik verir” der. Böyle çocuklar dünyada anne ve babas?na hürmet etmek şöyle dursun, varl?klar?ndan yüksünüp çabuk ölmelerini arzu edip onlara bir nevî belâ olur; ahirette de, onlara şefaatçi değil, tam tersi dâvâc? olur, “Niçin iman?m? terbiye-i ?slâmiye ile kurtarmad?n?z?”1 der.
  Ne kadar düşündürücü değil mi?
  Anne-baba çocuklar?n? şüphesiz seviyorlar. Alabildiğine şefkat gösteriyor ve onlarla ilgileniyorlar da. Ancak şefkatlerini sûistimal edebiliyorlar.
  Çünkü, “Oğlum, okusun, iş güç, meslek sahibi, güzel bir konum ve durumda olsun” deyip her türlü fedâkârl?ğ? üstlendikleri halde, “Acaba bu çocuğum ebedî hayatta ne yapacak? Gerekenleri yapmal?y?m” demiyor, manevî dünyas?n? bütün bütün ihmal ediyor, hem kendilerinden dâvâc? hâle getiriyor, hem de evlâd?ndan beklediği sevgi ve hürmeti göremiyorlar.

  Dipnotlar: 1- Emirdağ Lâhikas?-I, s. 40-41.
  Şaban Döğen
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hakikatlar? ne kadar yaşarsak çoçuk o kadar etkilenir.


  Çoçuk beyni bant gibidir.


  bantta ne söylesen o kaydeder.


  çoçuğada ne söylesen,ne göstersen onu kaydeder.


  zübeyir abi çoçuklar?n geldiğini görünce hemen yan?ndakilere vaziyet almalar?n? söyler.çoçuk sizin duruşunuzu nas?l görse oda o şekilde tav?r almay? öğrenir.
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:38 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Çocuklar?m?z?n ebedî hayat?n? da düşünelim


  Risâle-i Nur’un en mühim bir esas? şefkat olmas?ndan, nisâ taifesi şefkat kahramanlar? bulunmalar? cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la f?traten alâkadard?rlar. Ve lillâhilhamd bu f?trî alâkadarl?k çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârl?k, hakikî bir ihlâs? ve mukabelesiz bir fedakârl?k mânâs?n? ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var.
  Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i f?triyesi itibar?yla kendini evlâd?na kurban etmesi gösteriyor ki, han?mlarda gayet yüksek bir kahramanl?k var. Bu kahramanl?ğ?n inkişaf? ile hem hayat-? dünyeviyesini, hem hayat-? ebediyesini onunla kurtarabilir. Fakat baz? fena cereyanlarla, o kuvvetli ve k?ymettar seciye inkişaf etmez. Veyahut sû-i istimal edilir. Yüzer nümunelerinden bir küçük numunesi şudur:
  O şefkatli valide, çocuğunun hayat-? dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakârl?ğ? nazara al?r, onu öyle terbiye eder. “Oğlum paşa olsun” diye bütün mal?n? verir, haf?z mektebinden al?r, Avrupa’ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-? ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çal?ş?yor; Cehennem hapsine düşmemesini nazara alm?yor.
  F?trî şefkatin tam z?dd? olarak, o mâsum çocuğunu, âhirette şefaatçi olmak lâz?m gelirken dâvâc? ediyor. O çocuk,
  Niçin benim iman?m? takviye etmeden bu helâketime sebebiyet verdin?” diye şekvâ edecek. Dünyada da, terbiye-i ?slâmiyeyi tam almad?ğ? için, validesinin harika şefkatinin hakk?na karş? lây?k?yla mukabele edemez, belki de çok kusur eder.


  Eğer hakikî şefkat sû-i istimal edilmeyerek, bîçare veledini haps-i ebedî olan Cehennemden ve idam-? ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat s?rr?yla çal?şsa, o veledin bütün ettiği hasenât?n?n bir misli, validesinin defter-i amâline geçeceğinden, validesinin vefat?ndan sonra her vakit hasenatlar?yla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi, âhirette de, değil dâvâc? olmak, bütün ruh u can?yla şefaatçi olup ebedî hayatta ona mübarek bir evlât olur. Lem’alar, 24. Lem’a, Birinci Nükte,
  Konu elff tarafından (30.05.07 Saat 01:39 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  çok güzel konu,


  peki bu dersi nasıl anlatacağız.


  veya nasıl yapılacak bu iş..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  İnsanın en birinci muallimi annesidir, anne önce kendisi yaşamalı,sonra hem lisanı haliyle hem de risalei nurlarla kuvvetli iman dersini vermeli.Risalei nur çocuklarda harika tesir bırakıyor.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. kuvvetli bir tarîk-ı velayet !!!
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.12.14, 14:06
 2. Çok kuvvetli bir biçimde ....
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.05.14, 09:55
 3. Kudsî Bir Müjde ve Kuvvetli Bir Beşâret!..
  By Müellif-e in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 26.02.09, 16:50
 4. İmani Resimler
  By muvahhide in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.07.08, 22:26
 5. İmanî Mesâili Münakaşa Etmenin Şartı
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.08.07, 22:21

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0