+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: 23,09,2006

 1. #1
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  ÂYET-? KER?ME MEÂL?  ... Sonra bir üçüncüsüyle o elçileri takviye ettik. Üçü de, "Biz size doğru yolu göstermek için gönderilmiş elçileriz" dediler.


  Yâsin Sûresi: 14


  23.09.2006
  HAD?S-? ŞER?F MEÂL?  Yâsin Sûresini Allah r?zas?n? gözeterek okuyan kimsenin geçmiş günahlar? bağ?şlan?r. Onu ölmek üzere olanlar?n?z?n yan?nda okuyunuz.


  Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3728


  23.09.2006
  Tarikattaki sûiistimaller ile tarikat mahkûm olamaz
  Üçüncü Telvih


  Velâyet bir hüccet-i risalettir; tarikat bir bürhan-? şeriatt?r. Çünkü risaletin tebliğ ettiği hakaik-i imaniyeyi, velâyet bir nevî şuhud-u kalbî ve zevk-i ruhanî ile aynelyakîn derecesinde görür, tasdik eder. Onun tasdiki, risaletin hakkaniyetine katî bir hüccettir. Şeriat ders verdiği ahkâm?n hakaikini, tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazas?yla o ahkâm-? şeriat?n hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan-? bâhirdir. Evet, nas?l ki velâyet ve tarikat, risalet ve şeriat?n hücceti ve delilidir; öyle de, ?slâmiyetin bir s?rr-? kemâli ve medar-? envâr? ve insaniyetin, ?slâmiyet s?rr?yla bir maden-i terakkiyât? ve bir menba-? tefeyyüzât?d?r.

  ?şte bur s?rr-? azîmin bu derece ehemmiyetiyle beraber, baz? firak-? dâlle onun inkâr? taraf?na gitmişler. Kendileri mahrum kald?klar? o envardan başkalar?n?n mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medar-? teessüf şudur ki:

  Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bir k?s?m zâhirî ulemas? ve Ehl-i Sünnet ve Cemaate mensup bir k?s?m ehl-i siyaset gafil insanlar, ehl-i tarikatin içinde gördükleri baz? sû-i istimâlât? ve bir k?s?m hatîât? bahane ederek, o hazine-i uzmây? kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevî âb-? hayat? dağ?tan o kevser memba?n? kurutmak için çal?ş?yorlar. Halbuki eşyada kusursuz ve her ciheti hay?rl? şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Alâküllihâl baz? kusurlar ve sû-i istimâlât olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler, elbette sûiistimal ederler. Fakat Cenâb-? Hak, âhirette muhasebe-i a’mâl düsturuyla, adalet-i Rabbâniyesini, hasenat ve seyyiât?n muvazenesiyle gösteriyor. Yani, hasenat râcih ve ağ?r gelse mükâfatland?r?r, kabul eder; seyyiat râcih gelse cezaland?r?r, reddeder. Hasenat ve seyyiât?n muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Baz? olur, birtek hasene bin seyyiâta tereccuh eder, affettirir.

  Madem adalet-i ?lâhiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür. Tarikat, yani Sünnet-i Seniyye dairesinde tarikatin hasenât? seyyiât?na katiyen müreccah olduğuna delil, ehl-i tarikat, ehl-i dalâletin hücumu zaman?nda imanlar?n? muhafaza etmesidir. Âdi bir samimî ehl-i tarikat, sûrî, zâhirî bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevk-i tarikat vas?tas?yla ve o muhabbet-i evliya cihetiyle iman?n? kurtar?r. Kebâirle fâs?k olur, fakat kâfir olmaz, kolayl?kla z?nd?kaya sokulmaz. Şedit bir muhabbet ve metin bir itikadla aktab kabul ettiği bir silsile-i meşâyihi, onun nazar?nda hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için, onlardan itimad?n? kesemez. Onlardan itimad? kesilmezse, z?nd?kaya giremez. Tarikatte hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen, bir muhakkik âlim zat da olsa, şimdiki z?nd?klar?n desiselerine karş? kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir.

  Bir şey daha var ki: Daire-i takvâdan hariç, belki daire-i ?slâmiyetten hariç bir sûret alm?ş baz? meşreplerin ve tarikat nam?n? haks?z olarak kendine takanlar?n seyyiât?yla tarikat mahkûm olmaz. Tarikatin dinî ve uhrevî ve ruhanî çok mühim ve ulvî neticelerinden sarf-? nazar, yaln?z âlem-i ?slâm içindeki kudsî bir rab?ta olan uhuvvetin inkişaf?na ve inbisat?na en birinci, tesirli ve hararetli vas?ta tarikatler olduğu gibi, âlem-i küfrün ve siyaset-i H?ristiyaniyenin, nur-u ?slâmiyeti söndürmek için müthiş hücumlar?na karş? dahi, üç mühim ve sars?lmaz kale-i ?slâmiyeden bir kalesidir. Merkez-i hilâfet olan ?stanbul’u beş yüz elli sene bütün âlem-i H?ristiyaniyenin karş?s?nda muhafaza ettiren, ?stanbul’da beş yüz yerde f?şk?ran envâr-? tevhid ve o merkez-i ?slâmiyedeki ehl-i iman?n mühim bir nokta-i istinad?, o büyük camilerin arkalar?ndaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin kuvvet-i imaniyeleri ve marifet-i ?lâhiyeden gelen bir muhabbet-i ruhaniye ile cûş u huruşlar?d?r.

  ?şte, ey ak?ls?z hamiyetfuruşlar ve sahtekâr milliyetperverler! Tarikatin, hayat-? içtimaiyenizde bu hasenesini çürütecek hangi seyyiatlard?r, söyleyiniz.


  Mektûbât, s. 429


  Lügatçe:


  ahkâm-? şeriat: Şerîat’?n hükümleri.

  aktab: Kutuplar.

  alâküllihâl: Her halükârda

  aynelyakîn: Gözle görür derecede inanma.

  bürhan-? bâhir: Büyük ve geniş delil.

  bürhan-? şeriat: Şer’î delil, şeriat?n delili.

  envar: Nurlar.

  firak-? dâlle: Sap?k gruplar, dalâlet f?rkalar?.

  hasenat: ?yilikler, güzellikler.

  hatîât: Hatalar.

  hazine-i uzmâ: En büyük hazine.

  hüccet-i risalet: Peygamberlik delili.

  inbisat: Genişleme, yay?lma, aç?lma.

  istifaza: Feyz alma, feyizlenme.

  kebâir: Büyük günahlar.

  kemiyet: Adet, miktar, say?.

  maden-i terakkiyât: ?lerlemelerin madeni.

  medar-? envâr: Nurlar?n vesilesi.

  medar-? teessüf: Teessüf, esef sebebi.

  menba-? tefeyyüzât: Feyizler veren menba.

  muhasebe-i a’mâl: Amellerin muhasebesi.

  müreccah: Üstün, tercih edilen.

  mütefennin: Fen tahsil eden, fen adam?.

  rab?ta: Bağ.

  râcih: Üstün, tercih edilen.

  risalet: Peygamberlik.

  seyyiât: Günahlar, kötülükler.

  silsile-i meşâyih: Şeyhler silsilesi.

  s?rr-? kemâl: Kemal s?rr?.

  şuhud-u kalbî: Kalp gözü ile görmeler.

  uhuvvet: Kardeşlik.

  velâyet: Velilik, evliyal?k.

  zâhirî: Görünürdeki, görünüşteki.

  zevk-i ruhanî: Ruha ait zevk.

  Bediüzzaman Said NURS?

  23.09.2006
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:35 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 19,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.11.06, 17:17
 2. 18,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.11.06, 16:31
 3. 17,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.06, 15:49
 4. 16,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.11.06, 16:27
 5. 15,11,2006
  By NurTalebesi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.11.06, 16:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0