+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Risalelerden 2001 Vecize

 1. #1
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  1- Bismillah her hayr?n baş?d?r. Sözler - 5
  2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5
  3- Herşey, Cenab-? Hakk'?n takdiriyledir. Sözler - 468
  4- Sizin herşey'iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yaz?lm?şt?r. Mektubat - 227
  5- Şu âlemde mü'minin mü'mine karş? en büyük yard?m? dua iledir.Barla -247
  6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42
  7- Ey arkadaş! ?nsan da baş?boş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.Mes-- 44
  8- Cesed-i insan; havaya, suya, g?daya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçt?r. Sözler - 778
  9- Zulme r?za zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. - 207
  10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler - 355
  11- Cenab-? Hakk'?n r?zas? ihlas ile kazan?l?r. Lem'alar - 152
  12- Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi - 130
  13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat - 282
  14- Hastal?k, sabun gibi, günahlar?n kirlerini y?kar, temizler. Lem'alar - 209
  15- Nefsini ?slah etmeyen, başkas?n? ?slah edemez. Sözler - 269
  16-Sen baş?boş olmad?ğ?n gibi,bu hâdiselerde baş?boş olamazlar.Şualar -109

  17- Acaba s?rf dünya için mi yarat?lm?şs?n ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S - 271
  18- Dünya seyyar bir ticaretgâht?r. Öyle ise al?ş-verişini yap, gel...Sözler - 204
  19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağac?n? ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlay?p ç?karan kudrete hiç bir şey ağ?r gelmez. Mesnevi - 94
  20- Zaman?n geçti kabirden başka mekân?n var m?? Mesnevi - 96
  21- Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvas?nda hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi - 222
  22- Şimdiden görüyorum ki: Yak?n bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlar?mla veda eyledim. Lem'alar -129
  23- Ömür sermayesi pek azd?r. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. - 202
  24- Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevi-119
  25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:46 ) değiştirilmiştir.
  Müslüman eriyiz, silsilemiz kahraman / Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman...

  Bir gün Kur an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten ahlâktan kaleler dikeceksin. Kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın.

 2. #2
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  26- "Lezzetleri tahrib edip ac?laşt?ran ölümü çok zikrediniz." Lem'alar - 163
  27- Kabre gideceğini bil, öyle haz?rlan. Lem'alar - 207
  28- Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanlar?, günahlar?d?r. Mesnevi - 71
  29- Zarara r?zas?yla girene merhamet edilmez ve lây?k değildir. Sözler -147
  30- ?nsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş...Sözler - 329
  31- Kad?nlar yuvalar?ndan ç?k?p beşeri yoldan ç?karm?ş, yuvalar?na dönmeli. Sözler -727
  32- Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Sözler - 325
  33- Ahbab?n gittikleri âlem karanl?kl? değil, yaln?z yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz. Lem'alar -250
  34- Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar,sevkiyat var. Lem'alar - 224
  35- Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Sözler -170
  36- Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282
  37- Hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi - 38
  38- Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Sözler - 273
  39- Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini artt?r?r. Mesnevi-123
  40- Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Sözler -19
  41- (Ölüm) ile cesed dağ?l?r, ruh bâki kal?r. ?şarat-ül ?'caz - 183
  42- Ölümün hakikat?n? gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler - 31
  43- Senin vücudun taştan, demirden değildir. Lem'alar - 208
  44- Yaln?z ve yaln?z Allah r?zas? için çal?ş ... ?hlâs Risalesi - 76
  45- Hayat-? ebediye burada kazan?lacakt?r. Mektubat -71
  46- Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler -29
  47- Zekat? vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal ç?kacak..Mek-173
  48- Her müşkilat, (Allah'?n) kudretiyle hallolur. Mesnevi - 92
  49- Ecel ve kabir insan? beklediği gibi, Cennet ve Cehennem de insan? bekliyor ve gözlüyor. Sözler - 87
  50- "Lüzumsuz, geçici ve günahl? zevklerin âk?beti, elemler ve teessüfler olmas?ndan istemiyorum." Emirdağ L.- 264
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:46 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Müdakkik Üye NurTalebesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Diyar-ı bekir
  Mesajlar
  599

  Standart

  51- Hastalar?n duas?n? al?n?z, onlar?n duas? makbuldür. Lem'alar -214
  52- ?mana gel, mükedder olma. (Allah) seni senden daha ziyade düşünür. Mesnevi -120
  53- Yard?m vas?tas? zekâtt?r. ?şarat-ül ?'caz - 45
  54- Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir. A.Bediiye - 331
  55- Mâzide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâz?md?r. Mesnevi -137
  56- Eğer namaz k?lmazsan, senin o günkü âlemin zulümatl? ve perişan bir halde gider. Sözler - 273
  57- ?nsandaki nefis ise, şeytan? her vakit dinler. Lem'alar - 74
  58- Dünya durmuyor, gidiyor. ?nsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Mesnevi - 130
  59- Aç?lmaz düğümler, (Allah'?n) iradesiyle aç?l?r. Mesnevi - 92
  60- Devam etmeyen bir lezzette, hay?r yoktur. B.Mesnevi- 563
  61- (?nsan, " az çok, büyük küçük her şeyden, her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecektir." B.Mesnevi - 444
  62- Seman?n yüzünde, hikmet içinde bir hareketi görmeyi âyet emrediyor. Sözler - 602
  63- ?badet, yarad?l?ş?n ücreti ve neticesidir. ?şarat-ül ?'caz - 98
  64- Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaç?r?r. Lem'alar - 275
  65- Nefis, hizmet zaman?nda geri kaçar. Mesnevi - 208
  66- Yapan bilir; Elbette bilen konuşur. Mektubat - 89
  67- (Kabirde yatanlar?n lisan-? hâli Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz. Lem'alar - 199
  68- (Âhiret iman?, ihtiyarlara der Merak etmeyiniz, Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Şualar - 225
  69- Kabrin öbür taraf?ndaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes'elesidir. L. - 173
  70- Kabrin arkas? için çal?ş?n?z, hakikî saadet ve lezzet ondad?r. Mektubat -283
  71- (Allah), bir insan? kâinat sisteminde hârika cihazlar?yla bir katre sudan birden zahmetsiz yarat?r. Şualar - 659
  72- Ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükâfatlarInI göreceksiniz. Ş - 225
  73- Amelinizde r?za-y? ?lahî olmal?. Eğer o raz? olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Lem'alar -160
  74- Kusurlu geçmiş zamanlar?ma pişman ve nâdim olup, evvelki güldüklerime şimdi ağl?yorum. Barla L.- 97
  75- Namaz k?lan?n diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü al?r. Sözler -21
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:47 ) değiştirilmiştir.
  Müslüman eriyiz, silsilemiz kahraman / Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman...

  Bir gün Kur an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten ahlâktan kaleler dikeceksin. Kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın.

 4. #4
  Dost kaptannuh - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  17

  Standart

  müessir-i hakiki yanlız allah tır.Tesir-i Hakiki esbapta yoktur.Esbap,izzet ve azamet i kudretın perdesıdır

 5. #5
  Dost kaptannuh - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  17

  Standart

  madem dunya fanıdir degmez alaka-i kalbe

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başucumuzdaki Risalelerden Tefeül Açalım.
  By MuM in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 206
  Son Mesaj: 15.06.19, 09:48
 2. Bugün Risalelerden En Çok İstifade Ettiğiniz Yer
  By NİSANUR in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06.06.11, 20:32
 3. 2001 Yılında Üstad Bediüzzaman Said Nursi Evimize Geldi
  By leon in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.01.10, 12:14
 4. Risalelerden Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeler.
  By ayseguL in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 11.07.08, 10:36
 5. Risalelerden Başkasına İhtiyaç Var mı?
  By o_nur in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 68
  Son Mesaj: 07.08.07, 08:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0