+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Risale-i Nur'un Hizmet Tarzına Dair...

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  ?MAN? MESELELER MÜCADELE TARZINDA ANLATILMAZ

  ''Mezkur meseleler gibi, dakik mesail-i imaniye mizans?z mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir.Mizans?z mücadele olduğundan, tiryak iken zehir olur; diyenlere , dinleyenlere zarard?r.Belki böyle mesail-i imaniyenin, itidal-i demle, insafla, bir müdavele-i efkar suretinde bahsi caizdir.''

  Kastomonu lahikas?, s.42
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı
  FITRATI DEĞ?ŞT?RMEK DEĞ?L,ONUN MECRAINI DÜZELTMEK ESASTIR.

  Tahmin ederim ki, nasihlerin naasihatleri şu zamanda tesirsiz kald?ğ?n?n bir sebebi şudur ki: Ahlaks?z insanlara derler:' Hased etme, h?rs gösterme, adavet etme,dünyay? sevme!' yani f?trat?n? değiştir gibi zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar.Eğer deseler ki ' Bunlar?n yüzlerini hay?rl? şeylere çeviriniz, mecralar?n? değiştiriniz' , hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlar?nda bir emr-i teklif olur.''

  Mektubat, s.38
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Kime ne anlat?lmas?n?n iyi tespit edilmesi gerektiği hususunu Bediüzzaman şöyle dile getirir:
  ...Kastamonu’nun dağ?nda bağ?rarak mükerrer defa dedim: “Kardeşlerim; ata et, arslana ot atmay?n?z”. Yani: “Her Risaleyi herkese vermeyiniz...” (Lem’alar, s.250).
  ***

  Risale-i Nûr’un bir talebesi, Risale-i Nûr’a çal?şmad?ğ?n?n bir sebebi, derd-i maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik: Risale-i Nûr’a çal?şmad?ğ?n için derd-i maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor ve ben de ediyorum ki: Risale-i Nûr’a çal?şt?kça, yaşamakta kolayl?k ve kalpte ferahl?k ve maişette suhulet görüyoruz. (Kastamonu Lah. s.93).
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  ?MAN H?ZMET? H?ÇB?R TARAFG?RL?ĞE G?RMEDEN YAPILIR.

  Eğer Risale-i Nur'u tenkit fikriyle tetkik eden adliye memurlar?, imanlar?n? onunla kuvvetlendirip veya kurtarsalar, sonra beni idam ile mahkuum etseler; şahit olunuz , ben hakk?m? onlara helal ediyorum. Çünkü biz hizmetkar?z.Risale-i Nur 'un vazifesi, iman kuvvetlendirip kurtarmakt?r.Dost ve düşman? tefrik etmeyerek, hizmet-i imaniyeyi hiçbir tarafgirlik girmeyerek yapmaya mükellefiz.''

  Şualar,s.331
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  HERKESE ?HT?YACI OLANI VERMEK ESASTIR.

  '' Haf?z Ali demiş: ' Risale-i Nur'un bir kerametidir; öküze et ve arslana ot atmaz.öküze ot verir, arslana et verir.o arslan hocan?n , en evvel ihlas risalesi eline geçmiş.''

  işte Haf?z Ali'nin bu mektubunu ald?ğ?m ya alt? ya yadi gün evvel,Karadağ'dan inerken , birden diyordum :' Ya hu, ata et,arslana ot atma,arslana et,ata ot ver.'' Bu kelimeye beş alt? defa hoşuma gitmiş tekrar ediyordum, ya Haf?z Ali benden evvel yazmiş, bana da söylettirdi veyahut ben evvel söylemişim, ona yazd?r?lm?ş.yaln?z bu garip tevafukta bir fark?m?z var. O, öküze ot demiş; ben , ata ot demişim.

  Kastamonu Lah. s.193
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı


  FENALIĞA ?Y?L?KLE MUKABELE ETMEK ESASTIR.

  '' Eğer hasm?n? mağlup etmek istersen, fenal?ğ?na karş? iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenal?kla mukabele edersen , husumet tezayüd eder. zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar,adaveti idame eder,Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder,sana dost olur.''

  Mektubat, s. 256
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı


  R?SALE-? NUR'UN EĞ?T?M YERLER? 'MEDRESE-? NUR?YELER'D?R

  ''Elbette bizlere laz?m ve millete elzem , şimdi resmen izin verilen, din tedrisat? için hususi dershaneler aç?lma ve izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri, mümkün olduğu kadar heryerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak laz?md?r, gerçi, herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz,Hem iman hakikatlerinin izah? olduğu için, hem ilim, hem marifet, hem ibadettir.Eski medreselerde beş on seneye mukabil , inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada ayn? neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.''

  EM?RDAĞ LAH.1. S.245
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı

  NURCULAR B?R S?YAS? CEREYANA DAH?L VE TAB? OLMAZ, SADECE HAKLI TARAFA YARDIMCI VE DOST OLUR.

  Evet, Nurcular, siyasetlerle alakalar? olmaz.Yaln?z iman hakikatleriyle bütün hayatlar? bağl?d?r.
  Risale-i Nur, dünyada her cerayan?n fevk?nde bulunmas? ve umumun mali olmas? cihetiyle, bir tarafa tabi ve dahil olmaz.Belki mütecaviz dinsizlere karş? hakl? tarafa yard?mc? olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.Fakat siyaset hesab?na değil, belki nurlar?n intişar? ve maslahat? hesab?na baz? kardeşler, nurlar nam?na değil, belki kendi şah?slar? nam?na girebilir.''

  Emirdağ lah1. s. 157
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  R?SALE-? NUR , HER EV? B?R MEDRESE-? NUR?YE HAL?NE ÇEV?R?R.

  Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i nuriyeye çevirsin.Eğer yoksa , yaln?z ise, çok alakadar komşular?ndan üç dört zat birleşsin; ve bu heyet, bulunduklar? haneyi küçük bir medrese-i nuriya ittihaz etsin.Hiç olmazsa on dakika dahi olsa Risale-i Nur u okumak veya dinlemek vaya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki ilim talebeleri gibi, onlar?n maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir.''

  Emirdağ lah2. s. 101
  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı

  R?SALE-? NUR'U ÖĞRENMEK ?Ç?N MUALL?ME ?HT?YAÇ YOKTUR.
  ''Manevi bir elektrik olan Resaili'n-Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde , külfet-i tahsile ve derse çalişmaya ve başka üstadlardan taalllüm edilmeye ve müderrisinin ağz?ndan iktibas olmaya muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulum-u aliyeyi, meşakkat ateşine maruz kalmadan anlayabilir.kendi kendine istifade eder; muhakkik bir alim olabilir.''

  Sikke-i tasdik-i gaybi, s. 63
  Risale-i NUR' da ekseriyet itibariyle kendi kendine ders verip muallimlere ihtiyaç b?rakmad?ğ?ndan, bu tedris vazifemde bana istirahat ve tebrik nevinde bir ihsan-? ilahi olarak bu acip hastal?k benim istirahatime medar oldu.Hem benim ruhuma geldi ki, senin binler , belki yüzbinler Saidcikler senin bedeline ders verecek ve konuşacaklar var.?hsan-? ilahi ile Risale-i Nur , başka ilimler gibi meşakkatli derslere muhtaç değil.

  Emirdağ lah2. s. 198
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Kardeşlerim; ata et, arslana ot atmay?n?z”.
  Bir abimiz bu sözü günümüz eğitimcilerinin kulland?ğ? çoklu zeka kuram?yla k?yaslam?şt?. Eğitimci kardeşlerim daha iyi bilirler de çoklu zeka kuram?na göre her öğrencide bask?n olan zeka türü belirlenir ve o yönden gelişmesi sağlan?r (yanl?ş?m varsa düzeltilsin). Burada asl?nda Üstad hz.nin pedogog yönü ç?k?yor karş?m?za .Hem de tek cümleyle hallediyor her şeyi. Bizimkilerin kitaplara s?ğd?ramad?klar?n?...
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:53 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Kardeşlerim; ata et, arslana ot atmay?n?z”.

  Zaman?nda deli dana hastal?ğ? ç?kt?ğ?nda Risale-i Nur noktas?nda çok çok bilgili bir abimiz danalara "et karş?m? özel bir yiyecek yedirmesi sonucunda" o hayvanlar?n kendi yarad?l?şlar?na bu denli ayk?r? hareket edilmesi neticesinde böyle bir hastal?ğa kap?ld?klar?n? söylemişti. Evet ata et, aslana ot at?lmaz. Risale-i Nur külliyat?ndaki tüm kavramlar, sadece insan değil, tüm mahlukat?n f?trat?n?n gereklerine uygun yaz?lmam?ş m?d?r zaten?
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:56 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 3. #3
  Gayyur gulvurgunu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Mesajlar
  100

  Standart

  Risâle-i Nur, bu dünyada dahi îmandaki lezzeti, imans?zl?ktaki s?k?nt? ve elemi gösterir

  Kur'ân-? Hakîmin s?rr-? i'câz?yla hakîki bir tefsiri olan Risâle-i Nur, bu dünyada bir mânevî Cehennemi, dalâlette gösterdiği gibi, îmanda dahi bu dünyada mânevî bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor; ve günahlar?n ve, fenal?klar?n ve haram lezzetlerin içinde mânevî elîm elemleri gösterip, hasenât ve güzel hasletlerde ve hakâik-i şeriat?n amelinde Cennet lezâizi gibi mânevî lezzetler bulunduğunu ispat ediyor.
  Sefâhet ehlini ve dalâlete düşenleri o cihetle - akl? baş?nda olanlar?n? - kurtar?yor. Çünkü, bu zamanda iki dehşetli hâl var:
  B?R?NC?S?: Ak?beti görmeyen ve bir dirhem haz?r lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyât-? insâniye ak?l ve fikre galebe ettiğinden, ehl-i sefâheti sefâhetinden kurtarman?n yegâne çaresi, ehl-i sefâhetin ayn? lezzetinde, elemini gösterip hissini mağlûp etmektir. Ve âyetinin işaretiyle, bu zamanda, âhiretin elmas gibi nîmetlerini, lezzetlerini bildiği halde dünyevî k?r?lacak şişe parçalar?n? onlara tercih etmek, ehl-i îman iken ehl-i dalâlete o hubb-u dünya ve o s?r için tâbî olmak tehlikesinden kurtarman?n çare-i yegânesi, dünyada dahi Cehennem azâb?n? ve elemlerini göstermekle olur ki; Risâle-i Nur, o meslekten gidiyor.
  Ayetü'l-Kübrâ; s. 191-193;199-200
  Yoksa, bu zamandaki küfr-ü mutlak?n ve fenden gelen dalâletin ve sefâhetten gelen tiryâkiliğin inad? karş?s?nda, Cenâb-? Hakk? tan?tt?rd?ktan sonra ve Cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azâb? ile insanlar? fenal?ktan ve seyyiâttan vaz geçirmek yolu ile, ondan, belki de yirmiden birisi ders alabilir. Ders ald?ktan sonra da, "Cenâb-? Hak, Gafûrü'r-Rahîmdir. Hem, Cehennem pek uzakt?r" der; yine sefâhetine devam edebilir. Kalbi, rûhu hissiyât?na mağlûp olur.
  ?şte, Risâle-i Nur'daki ekser muvâzeneler, küfür ve dalâletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle en muannid ve nefisperest insanlar? dahi o menhus gayr-i meşrû lezzetlerden ve sefâhetlerden bir nefret verip, akl? baş?nda olanlar? tevbeye sevk eder. O muvâzenelerden Alt?nc?, Yedinci, Sekizinci Sözlerdeki küçük muvâzeneler ve Otuz ?kinci Sözün üçüncü Mevk?f?ndaki uzun muvâzene, en sef?h ve dalâlette giden adam? da ürkütüyor; dersini kabul ettiriyor.
  ........ BU ASIRDA ?K?NC? DEHŞETL? HAL: Eski zamanda Küfr-ü mutlak ve fenden gelen dalâletler ve küfr-ü inâdîden gelen temerrüd bu zamana nisbeten pek azd?. Onun için eski ?slâm muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanda tam kâfi olurdu, küfr-ü meşkûku çabuk izâle ederlerdi. Allah'a îman umûmi olduğundan, Allah'? tan?tt?rmakla ve Cehennem azâb?n? ihtar etmekle, çoklar? sefâhetlerden, dalâletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise, eski zamanda bir memlekette olan bir kâfir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir. Eskide fen ve ilim ile dalâlete girip inat ve temerrüd ile hakâik-? îmâna karş? ç?kana nisbeten şimdi yüz derece ziyâde olmuş. Bu mütemerrid inatç?lar, firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalâletleriyle hakâik-? îmâniyeye karş? muâraza ettiklerinden, elbette bunlara karş?, atom bombas? gibi, bu dünyada onlar?n temellerini parça parça edecek bir hakîkat-i kudsiye lâz?md?r ki, onlar?n tecâvüzât?n? durdursun ve bir k?sm?n? îmâna getirsin.
  ?şte, Cenâb-? Hakka hadsiz şükürler olsun ki, bu zaman?n tam yaras?na bir tiryak olarak Kur'ân-? Mu'cizü'l-Beyân?n bir mu'cize-i mâneviyesi ve lemeât? bulunan Risâle-i Nur, pekçok muvâzenelerle en dehşetli muannid mütemerridleri, Kur'ân'?n elmas k?l?nc? ile k?r?yor ve kâinat zerreleri adedince Vahdâniyet-i ?lâhiyeye ve îmân?n hakîkatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor...
  Evet, Risâle-i Nur îman ve küfür muvâzenelerini ve hidâyet ve dalâlet, mukâyeselerini bu mezkûr hakîkatleri bilmüşâhede ispat ediyor.
  Ayetü'l-Kübra, s. 191-193; 199-200.
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:56 ) değiştirilmiştir.
  Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere; Ayağım takılıyor yerdeki gölgelere...

 4. #4
  Gayyur vedAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Mesajlar
  115

  Standart  ALLAH RAZI OLSUN

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet, Risale-i Nur'un mühim bir hakikatinden siz f?traten bir ders ald?n?z. Yine o hakikat? nazar-? dikkate al?n?z. O da şudur:


  "Vazifemiz ihlâs ile ?mân ve Kur'ân'a hizmet etmektir. Amma bizi muvaffak etmek ve halka kabul ettirmek ve muar?zlar? kaç?rmak ise, o vazife-i ?lâhiyedir. Biz buna kar?şmayacağ?z.

  Mağlûp da olsak, kuvve-i mâneviyeye ve hizmetimize noksanl?k vermeyecek. O noktada kanaat etmek lâz?md?r. "

  emirdağ lahikas? 298
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:57 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'la hizmet ise, ..
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.10.14, 19:54
 2. Risale-i Nur'un Hizmet Tarzı
  By Meyvenin Zeyli in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 44
  Son Mesaj: 25.11.07, 21:36
 3. Risale-i Nur'dan Talebeliğe Dair Pasajlar
  By NuRDünya in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 18.11.07, 20:51
 4. Risale-i Nur Hizmet Anlayışı
  By SeRDeNGeCTi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.05.07, 12:06
 5. Risale-i Nur'un Gördüğü Hizmet
  By sinang in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.04.07, 07:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0