+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Risale-i Nur'da Geçen Esma-i İlahi

 1. #1
  Dost Müznib_mehmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Bulunduğu yer
  Kırıkkale
  Yaş
  36
  Mesajlar
  7

  Standart Risale-i Nur'da Geçen Esma-i İlahi

  HÁLLÂK-I ALÎM: Her şeyi bilen, sonsuz ilim sahibi olan Yaratıcı; Allah.

  HÁLLÂK-I AZÎM: Yüce Yaratıcı; Allah.

  HÁLLÂK-I BÎMİSAL: Herşeyi benzersiz ve misilsiz bir gaye ile yaratan Allah.

  HÁLLÂK-I HAKÎM: Herşeyi belli bir gaye ve faydalarla yaratan Cenab-ı Hak.

  HÁLLÂK-I KÂİNAT: Kâinatı yoktan var eden Allah.

  HÁLLÂK-I LEMYEZEL: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan yaratıcı olan Cenab-ı Hak.

  HÁLLÂK-I RAHÎM: Yarattıklarına merhamet ve şefkatle bakan Allah.

  GANÎ-İ ALELITLAK: Her cihetle sonsuz zenginlik sahibi Allah.

  GANÎ-İ KERÎM: Kimseye muhtaç olmayan, sonsuz ikrâm ve gerçek zenginlik sahibi Allah.

  GANÎ-İ KERÎM-İ MUTLAK: Mutlak kerem ve zenginlik sahibi olan Allah.

  GANÎ-İ MUTLAK: Sonsuz ve sınırsız zenginlik sahibi ve hiç bir şeye ihtiyacı olmayan Allah.

  ÂDİL-İ BİLHAK: Hak ve adâletle iş gören Allah.

  ÂDİL-İ MUTLAK: Herşeye lâyık olduğunu veren, zulûmden münezzeh olan mutlak adâlet sahibi Allah.

  ÂDİL-İ RAHÎM: Merhametli ve âdil olan Cenab-ı Hak.

  ADL-İ ÂDİL: Her zaman adâletle hükmeden adâlet sahibi Allah.


  ATÛF: Çok acıyan, pek merhametli olan Allah.

  ATÛF-Ü BÂKÎ: Çok acıyan, merhamet eden Allah.

  ALÎM: Herşeyi hakkıyla bilen Allah.

  ALİM-İ BÂKÎ: Herşeyi hakkıyla bilen ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

  ALÎM-İ HAFÎZ: Herşeyi bilerek hıfzeden, koruyan Cenâb-ı Hak.

  ALÎM-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi bilen Allah.

  ÂLİM-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeyi bilen Allah.

  ALÎM-İ MUTLAK: Sonsuz ve sınırsız ilim sahibi Allah.

  ALÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyin ilmine dahil olduğu heybet ve celâl sâhibi Allah.

  ÂLLÂMÜ`L-GUYÛB: Gaybı (görünmeyen âlem) hakkıyla bilen Allah.

  ÂMİR-İ MUTLAK: Mutlak âmir ve emir sâhibi olan Allah.

  GAFFÂR: Günahları bağışlayan Allah.

  GAFÛR: Günâhları çok çok bağışlayan Allah.

  GAFÛRÜ`R-RAHÎM: Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan, affı seven ve dilediğini affeden Allah.

  CENÂB-I KİBRİYÂ: Büyüklük ve azâmet sâhibi Allah.


  CENÂB-I MÜN`İM-İ HAKİKÎ: Gerçek nîmet verici Allah.

  CENÂB-I VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı zâtî olan,varlığı kendilindenlik; başka hiç bir sebebe bağlı olmaksızın bizzât varolan;vücûd mertebelerinin en yükseğinde olan Allah.

  FEYYÂZ-I MUTLAK: Mutlak bereket ve bolluk sahibi olan Cenâb-ı Allah.

  FEYYÂZ-I MÜTEÂL: Çok feyiz ve bolluk veren, büyük ve yüce olan Allah.

  FEYYAZ-I RAHMÂNÎ: Bol ve bereketli rızık veren Cenab-ı Hak.

  HANNÂN: Çok merhametli olan Allah.

  HANNÂN-I MENNÂN: Merhamet ve ihsanı bol olan Allah.

  EL-HÂFIZ: Kainattaki, olmuş ve olacak herşeyi hıfzeden ve koruyan Cenab-ı Hak.

  ERHAMÜ`R-RÂHİMÎN: Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah.

  AZÎZ-İ CEBBÂR: İstediğini mutlaka yapabilen, çok izzet sahibi olan Allah.

  BÂİS-İ BÂKÎ: Yeniden yaratan, ölüleri tekrar dirilten ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

  BÂKİ-İ HAKİKÎ: Gerçek sonsuzluğun sâhibi olan Allah.

  BÂKÎ-İ SERMEDÎ: Ebediyen var olacak, zamanla ve mekanla sınırlı olmayan Allah.

  BÂKÎ-İ ZÜLCELÂL: Varlığı sonsuz olan, heybet ve celâl sâhibi Allah.

  BÂKÎ-İ ZÜLKEMÂL: Varlığı sonsuz olan ve kemâl sâhibi Allah.
  BASÎR: Herşeyi gören Allah.

  CEBBÂR: İstediğini mutlak yapan; dilediğine muktedir olan; büyüklük, azamet ve kudret sahibi Allah.

  CELÂL: Sonsuz büyüklük, haşmet, ululuk, yücelik ve haşmet sahibi olan Allah.

  CELÎL: Celâl sahibi, azîm, mertebece herşeyden yüksek olan Allah.

  CELÎL-İ BÂKÎ: Azîm, mertebece herşeyden yüksek olan ve sonsuz hayat sahibi Zât; Allah.

  CELÎL-İ CEMÎL: Tam güzellik ve büyüklük sahibi Allah.

  CELÎL-İ PÜRKEMÂL: Tam kemal sahibi ulu Allah.

  CELÎL-İ ZÜLCEMÂL: Güzellik sahibi ulu Allah.

  CEMÎL-İ ALELITLAK: Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

  CEMÎL-İ BÂKÎ: Daimi güzellik sahibi olan Cenab-ı Hak.

  CEMÎL-İ MUTLAK: Bütün kusûr ve noksanlardan uzak ve güzellik mertebelerinin en yükseğine ve mükemmel derecesine sâhip olan Cenab-ı Hak.

  CEMÎL-İ PÜRKEMÂL: Güzelliğin ve mükemmelliğin bütün mertebelerinin sahibi olan Cenab-ı Hak.

  CEMÎL-İ ZÜLCELÂL: Büyüklük sâhibi ve çok güzel olan Cenab-ı Hak.

  CEMÎL-İ ZÜLKEMÂL: Mükemmellik ve güzellik sahibi olan Cenab-ı Hak.

  CEVÂD: Nihayetsiz ihsân ve cömertlik sahibi; Allah.


  CEVÂD-I KERÎM: Nihayetsiz ikrâm ve cömertlik sahibi olan Allah.

  CEVÂD-I MUTLAK: Sonsuz cömertlik ve ihsân sahibi Allah.

  KEMÂL-İ SERMEDİ: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan, bütün mükemmelliklerin sahibi olan Cenab-ı Hak.

  MAHBÛB-U BÂKÎ: Ayrılığın olmadığı ve hakiki sevilmeye lâyık olan Cenab-ı Hak.

  MAHBÛB-U BİLHAK: Hakikaten sevilmeye lâyık olan Cenab-ı Hak.

  MAHBÛB-U EZELÎ: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan ve bütün varlıklar tarafından sevilen Allah.

  MAHBÛB-U HAKİKÎ: Gerçek sevmeye lâyık olan Allah.

  MAHBÛB-U LÂYEZÂL: Hiçbir zaman ayrılığın olmadığı, gerçek sevmeğe lâyık olan Cenab-ı Hak.

  MAHBÛB-U SERMEDÎ: Varlığı sonsuz olan ve ebediyen sonsuz sevgiye lâyık olan Allah.

  MAHBÛB-U ZÜLKEMÂL: Mükemmelliklerin sahibi olan ve sevilmeye en lâyık olan Cenab-ı Hak.

  DEYYÂN: Herkesin hakkını ve hesâbını en iyi bilen ve veren Allah.

  EHAD: Zâtı tek olan Allah.

  FA`ÂL-İ HALLAK: Herşeyi en güzel bir şekilde yaratan, her zaman farklı bir işte olan Allah.

  FA`ALÜN LİMÂ YÜRÎD: İradesiyle dilediği şekilde, sürekli faaliyette olan Allah.

  FÂİL-İ FERD-İ SAMED: Hiçbirşeye muhtaç olmayan, tek olan ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak.
  FÂİL-İ HAKÎM-İ RAHÎM: Bütün merhamet ve hikmet fiillerinin sahibi olan Allah.

  FÂİL-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak.

  FÂİL-İ MÜKEMMEL: Her fiili ve işi mükemmel olan Allah.

  FÂİL-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sâhibi ve sürekli faaliyette olan Cenab-ı Hak.

  FÂTIR: Benzersiz ve harika şeyleri yaratan Allah.

  FÂTIR-I AKDES: Kusursuz olarak benzersiz varlıkları yaratan Allah.

  FÂTIR-I BÂKÎ: Benzeri bulunmayan şeyleri yaratan ve faaliyeti durmayan Cenab-ı Hak.

  FÂTIR-I BÎMİSAL: Hârika üstün ve misilsiz sanatlarla herşeyi benzersiz yaratan Allah.

  FÂTIR-I HAKÎM: Herşeyi bir maksada uygun ve hikmetle, benzersiz bir şekilde yaratan Allah.

  FÂTIR-I KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi benzersiz bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak..

  FÂTIR-I KERÎM: Bol lütûf ve keremiyle herşeyi benzersiz yaratan Allah.

  FÂTIR-I KERÎM-İ ZÜLCEMÂL: Bol lütûf ve keremiyle herşeyi, eşsiz güzellikte yaratan Allah.

  FÂTIR-I RAHÎM: Sonsuz şefkatiyle herşeyi benzersiz bir surette yaratan Allah.

  FÂTIR-I RAHMÂN: Herşeyi benzersiz bir surette yaratıp merhametiyle de rızkını ummadığı yerden ona ulaştıran Allah.

  FÂTIR-I ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sahibi ve benzeri olmayan şeyleri yaratan Allah.

  FÂTIR-I ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi benzersiz yaratan Allah.

  FERD-İ VÂHİD: Benzersiz, tek ve yalnız olan Allah.

  FERDİYET-İ RABBÂNİYE: Tek terbiye edici olan Allah.

  HAFÎZ-I HAKİKÎ: Hakiki hıfz ve muhafaza eden Allah.

  HÂFÎZ-İ ALÎM: Her mahlukun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri bilen ve muhafaza eden Allah.

  HAFÎZ-İ RAHÎM: Çok merhametli olan ve her mahlukun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza eden Allah.

  HAFÎZ-İ ZÜLCELÂL: Yaratıklarını belâlardan, tehlikelerden koruyan büyüklük sahibi Allah.

  HAK: Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

  HAKEM: Haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete göre olan Cenab-ı Hak.

  HAKEM-İ ZÜLCELÂL: Büyüklüğü ile haklı ile haksızı ayıran ve her işi bir hikmete göre yapan Cenab-ı Hak.

  HAKÎM: Herşeyi gaye ve faydalarla yaratan Allah.

  HÂKİM-İ A`ZAM: En büyük hâkim.

  HÂKİM-İ ÂDİL: Adâletle hükmeden Allah.

  HÂKİM-İ ARZ VE SEMÂVÂT: Yerlerin ve göklerin hâkimi olan Allah.

  HAKÎM-İ BÎMİSÂL: Misilsiz ve benzersiz hikmet sahibi olan Allah.


  HÂKİM-İ EZEL VE EBED: Ezele ve ebede hükmeden Allah.

  HAKÎM-İ EZELÎ: Başlangıcı olmayan ve sonsuz hikmet sahibi olan Allah.

  HÂKİM-İ HAKEM-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL-İ VELCEMÂL: Herşeyin tasarrufu elinde olan ve herşeyi belli gaye ve faydalarla yaratan, sonsuz büyüklük sahibi olan Cenab-ı Hak.

  HÂKİM-İ HAKÎM: Her işi belli bir fayda ve gayeye göre idâre eden Cenab-ı Hak.

  HAKÎM-İ KADÎR: Gücü herşeye yeten ve her işi belli bir fayda ve gayeye binâen yapan Cenab-ı Hak.

  HAKÎM-İ MUTLAK: Sonsuz hikmet sahibi ve herşeyi gayeli ve faydalı yaratan Allah.

  HÂKİM-İ MÜDEBBİR: Herşeye hükmeden ve işleri düzenleyip idâre eden Allah.

  HAKÎM-İ PÜRKEMÂL: Herşeyi mükemmel bir şekilde belli bir gaye ve fayda gözeterek yapan Cenab-ı Hak.

  HAKÎM-İ RAHÎM: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve çok merhametli olan Allah.

  HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve sonsuz büyüklük sahibi olan Allah.

  HAKÎM-İ ZÜLCEMÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek çok güzel bir şekilde yaratan Cenab-ı Hak.

  HAKÎM-İ ZÜLKEMÂL: Herşeyi gaye ve faydalar gözeterek yaratan ve her işi mükemmel olan Cenab-ı Hak.

  HÁLIK: Yaratıcı, herşeyi yoktan yaratan Allah.

  HÁLIK-I ADL Ü HAKÎM: Herşeyi belli bir ölçü ve nizamla yaratan Allah.

  HÁLIK-I ÂLEM: Bütün âlemi yaratan Allah.


  HÁLIK-I ARZ VE SEMÂVAT: Yeri ve göğü yaratan, yoktan var eden Allah.

  HÁLIK-I BÂKÎ: Herşeyi yaratıp, hayatlarını devam ettiren Allah.

  HÁLIK-I FERD: Her varlığı benzersiz ve tek yaratan Allah.

  HÁLIK-I HAKÎM: Her varlığı belli bir gaye ve faydalarla yaratan Allah.

  HÁLIK-I HAKÎM-İ RAHÎM: Çok şefkatli olan ve her varlığı belli bir gaye için ona lâyık cihazlarıyla yaratan Cenab-ı Hak.

  HÁLIK-I KERÎM: Her mahlukun ihtiyacını ummadığı yerden bolca gönderen Cenab-ı Hak.

  HÁLIK-I KÜLL-İ ŞEY: Her şeyin yaratıcısı olan Allah.

  HÁLIK-I MUTLAK: Yaratmasında sınır olmayan Cenab-ı Hak.

  HÁLIK-I RAHÎM: Sonsuz şefkat sahibi ve her şeyi yoktan yaratan Allah.

  HÁLIK-I RAHMÂN: Yaratıkların rızkını veren merhametli Yaratıcı; Allah.

  HÁLIK-I ZÎŞÂN: Şan sahibi yaratıcı olan Cenab-ı Hak.

  HÁLİK-I KÂİNAT: Kâinatın yaratıcısı; Allah.

  HÁLİK-I MEVT: Ölümü yaratan Cenab-ı Hak.

  HÁLİK-I VÂHİD: Bir ve tek yaratıcı olan Allah.

  HÁLİK-I VEDÛD: Bütün varlıkları seven ve herşeyin de Onu sevdiği yaratıcı olan Cenab-ı Hak.


  HÁLİK-I ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük ve haşmetiyle herşeyi yoktan yaratan Allah.

  HÁLİK-İ TEALA: Herşeyi yoktan var eden Allah.

  HAYAT-I EZELİYE: Zaman ve mekanla kayıtlı olmayan ezelî hayat sahibi olan Allah.

  HAYY: Gerçek hayat sahibi olan Allah.

  HAYY-I BÂKÎ: Sonsuz, bâkî bir hayatın sâhibi olan Allah.

  HAYY-I EZELÎ: Ezelî, zaman ve mekânla kayıtlı olmayan bir hayata sahip olan Allah.

  HAYY-I KAYYÛM: Her canlıya hayat veren ve onların varlıklarını devam ettiren Allah.

  HAYY-I LÂYEMÛT: Ölümsüz hayat sâhibi olan Allah.

  HUDÂ: Rab, Sâhip, Allah.

  KADÎR-İ ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve herşeye gücü yeten Allah.

  KADÎR-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemâl sahibi ve herşeye gücü yeten Allah.

  KÁDİÜ`L-HÂCÂT: Bütün ihtiyaçları yerine getiren Allah.

  KAHHÂR-I ZÜLCELÂL: Kayıtsız şartsız galip ve her an kahretmeye gücü yeten büyüklük sahibi Allah.

  NAKKÁŞ-I ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeyi nakışlı yaratan Allah.

  NAKKÁŞ-I HAKÎM: Eşyayı hikmetle nakış nakış işleyen Allah.


  NAKKÁŞ-I ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve herşeyi nakışlı ve süslü yaratan Allah.

  SETTÂR: Kusurları örten, setreden Allah.

  İLÂH: Herşeyin mâbudu olan Allah.

  İLÂH-I BÂKÎ: Kendisine ibâdet edilen ve varlığının sonu olmayan Allah.

  İLÂH-I VÂHİD: Birtek ilâh, Allah.

  İN`AM-I HAK: Her varlığa hakkı olan nimeti veren Cenab-ı Hak.

  KÂMİL-İ MUTLAK: Herşeyiyle mükemmel olan Allah.

  KÂMİL-İ ZÜLCELÂL: Eksiksiz ve kusursuz bir heybet ve celâl sâhibi Allah.

  KÂMİL-İ ZÜLCEMÂL: Bütün güzelliklerin ve mükemmelliklerin sâhibi olan Allah.

  MEVCÛD-U BÂKÎ: Varlığının sonu olmayan Cenab-ı Hak.

  MEVCÛD-U HAKİKÎ: Gerçek varlık sâhibi ve var olmak için hiçbirşeye muhtaç olmayan Allah.

  MEVLÂ-İ KERÎM: Kerem ve ihsan sahibi olan Mevlâ, Allah.

  MEVSUF-U VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı kendinden olan Cenab-ı Hakk`ın sıfatları.

  RÂZIK: Rızkı veren Allah.

  REZZÂK: Bütün yaratılmışların rızkını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.


  SEYYİD-İ KERÎM: Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, herşeyin efendisi olan Allah.

  İRÂDE-İ EZELİYE: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan Cenab-ı Hakk`ın iradesi.

  LÜTF-U RAHMAN: Her varlığın rızkını en güzel bir şekilde karşılayan Cenab-ı Hak.

  MÂBUD: Kendisine ibâdet edilen, ibâdete lâyık olan; herşeyin kendisine ibâdet ettiği ve ibâdete lâyık tek varlık olan Allah.

  MÂBUD-U BÂKÎ: Her varlığın kendisine ibâdet ettiği ve varlığının sonu olmayan Cenab-ı Hak.

  MÂBUD-U BİLHAK: Asıl ibâdet edilecek, hakkıyla ibâdete lâyık olan Allah.

  MÂBUD-U CEMÎL-İ ZÜLCELÂL: Celâl sahibi, sonsuz güzel ve herşeyin kendisine ibâdet ettiği Allah.

  MÂBUD-U EZELÎ: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan ve bütün yaratılmışların kendisine ibâdet ettiği Cenab-ı Hak.

  MÂBUD-U HAKİKÎ: Asıl ve gerçek ibâdet edilmeye lâyık olan Allah.

  MÂBUD-U LEMYEZEL: Zaman ve mekânla kayıtlı olmayan ve bütün yaratılmışların kendisine ibâdet ettiği Cenab-ı Hak.

  MÂBUD-U MAHMÛD: Övülmeye, medhe lâyık ve bütün yaratılmışların kendisine ibâdet ettiği Cenab-ı Hak.

  İSM-İ ÂHİR: Herşeyin sonrasını en iyi bilen Cenab-ı Hak.

  İSM-İ EVVEL: Herşeyin öncesini en iyi bilen Cenab-ı Hak.

  İSM-İ KADÎR: Herşeye kudreti ve kuvveti yetebilen Cenab-ı Hakk`ın bir ismi.

  İSM-İ KAHHAR: Herşeye hükmünü geçiren Cenab-ı Hakk`ın bir ismi.


  İSM-İ MUKADDİR: Bütün mahlûkatın her ihtiyacını kıymeti miktarınca veren Cenab-ı Hakk`ın bir ismi.

  İSM-İ NUR: Her türlü aydınlatıcının sahibi olan Cenab-ı Hakk`ın bir ismi.

  İSM-İ RAHMAN: Herşeyin rızkını ummadığı yerden veren Cenab-ı Hakk`ın bir ismi.

  İSM-İ ZÂHİR: Herşeyin görünüşünü süslü ve sanatlı yapan Cenab-ı Hakk`ın bir ismi.

  İSTİHDÂM-I RAHMÂNÎ: Çok merhametli olan Cenab-ı Hakk`ın hizmet ettirmesi, çalıştırması.

  KADÎM-İ BÂKÎ: Varlığının öncesi ve sonu olmayan Allah.

  KADÎR: Her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibi Allah.

  KADÎR-İ ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Allah.

  KADÎR-İ BÎMİSÂL: Benzeri olmayan güç sahibi olan Cenab-ı Hakk.

  KADÎR-İ EZELÎ: Herşeye gücü yeten, zaman ve mekânla kayıtlı olmayan Allah.

  KADÎR-İ HAKÎM: Herşeyi hikmetle yaratan ve herşeye gücü yeten Allah.

  KADÎR-İ KAYYÛM: Varlığı kendinden olan ve herşeye gücü yeten Cenab-ı Hak.

  KADÎR-İ KERÎM: İkramı bol olan ve herşeye gücü yeten Allah.

  KADÎR-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.

  KADÎR-İ MUTLAK: Kudreti mutlak olan ve herşeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.


  KADÎR-İ MÜRÎD: İrâde ettiği herşeyi yapmaya gücü yeten Allah.

  KADÎR-İ RAHÎM: Herşeye gücü yeten ve sonsuz şefkat sahibi olan Allah.

  KAYYÛM: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah.

  KAYYÛMİYET: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah.

  KAYYÛMİYET-İ İLÂHİYE: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah.

  KAYYÛM-U BÂKÎ: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan Allah.

  KAYYÛM-U SERMEDÎ: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan, varlığı ve varlığının devamı için hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herşeyin varlığını devam ettiren Allah.

  KAYYÛM-U ZÜLCELÂL: Varlığı ve diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, dâimî herşeye her hususta iktidarı olan celal sahibi Allah.

  KERÎM: İkrâm ve ihsânı bol olan Allah.

  KERÎM-İ MUTLAK: Sınırsız ikrâm sahibi olan Allah.

  KERİM-İ MÜTEÂL: Büyük, kerem sahibi olan Allah.

  KERÎM-İ PÜRNEVAL: Her türlü nîmeti bolca ikrâm eden Allah.

  KERÎM-İ RAHÎM: Sonsuz ikrâm ve ihsân sahibi, pek merhametli olan Allah.

  KERÎM-İ ZÜLCEMÂL: Bol bol ihsan edip güzelleştiren Cenab-ı Hak.

  KUDDÜS: Kâinattaki herşeyi temiz olmasını sağlayan, kusur ve noksanlıklardan uzak olan Cenab-ı Hak.
  KUDRET-İ EHAD-I SAMED: Tek ve sonsuz kudret sahibi olan Allah.

  KUDRET-İ EZELİYE: Zaman ve mekânla sınırlı olmayan Cenab-ı Hakk`ın kudreti.

  KUDRET-İ SÂNİ`: Herşeyi sanatla yaratan Allah.

  KUMANDAN-I AKDES: Yaratılmış herşey, ordusunda asker olan ve onların her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz ve mükemmel karşılayan Cenab-ı Hak.

  KUMANDAN-I ÂZAM: Yaratılmış herşey, ordusunda asker olan büyük kumandan; Allah.

  MAHMÛD-U BİLITLAK: Sınırsız hamd ve övgüye lâyık olan Cenab-ı Hak.

  MÂLİK-İ BÂKÎ: Herşeyin sonuna kadar sahibi olan Cenab-ı Hak.

  MÂLİK-İ EBEDÎ: Herşeyin sonuna kadar sahibi olan Cenab-ı Hak.

  MÂLİK-İ HAKİKÎ: Herşeyin hakikî sahibi ve mâliki olan Allah.

  MÂLİK-İ KERÎM: Bol ihsan ve ikram sahibi olan, herşeyin gerçek sahibi Allah.

  MÂLİK-İ MÜLK: Bütün mülklerin sahibi, herşeyin mâliki olan Allah.

  MÂLİK-İ RAHÎM: Çok merhametli ve şefkatli, herşeyin sahibi olan Allah.

  MÂLİK-İ RAHÎM-İ KERÎM: Bol kerem ve rahmet sahibi olan Allah.

  MÂLİK-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük ve herşeyin sahibi olan Allah.

  MÂLİK-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemâl ve herşeyin sahibi Allah.


  MÂLİKÜ`L-MÜLK: Görünen maddi âlemin sahibi olan Allah.

  MÂLİKÜ`L-MÜLK-Ü ZÜLCELÂL: Görünen maddi âlemin sahibi ve ihtişâmı büyük olan Cenab-ı Hak.

  MÂLİKÜ`L-MÜLK-Ü ZÜLCELÂL-İ VE`L-İKRAM: Görünen maddi âlemin sahibi ve ikramı bol, ihtişamı büyük olan Cenab-ı Hak.

  MÂRUF: Bütün mahlûkát tarafından bilinip tanınan Allah.

  MELİK-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyin sahibi olan Allah.

  MENNÂN: İhsanı bol, çok çok nîmet veren Allah.

  MEŞKÛR: Kendisine şükredilen Allah.

  MUKADDİR: Herşeyin kıymetini biçip, ona göre vücud veren Cenab-ı Hak.

  HMANDAR-I KERÎM-İ ZÜLCELÂL: Dünya misafirhânesinde kullarına yardım edip rızıklandıran büyüklük sahibi Cenab-ı Hak.

  MÛCİD-İ BÂKÎ: Herşeyi yoktan meydana getiren Cenab-ı Hak.

  MÛCİD-İ HAKİKÎ: Herşeyi yoktan meydana getiren gerçek yaratıcı; Cenab-ı Hak.

  MÛCİD-İ KÜLL-İ MEVCUD: Her varlığı yoktan yaratan Cenab-ı Hak.

  MUHSİN: İhsan eden, iyilik yapan.

  MUHSİN-İ KERÎM: İhsan ve kerem sahibi olan Allah.

  MUHYÎ: Dirilten, hayat veren Allah.


  MUSAHHİRÜ`Ş-ŞEMS: Güneşi kendine boyun eğdiren Allah.

  MUSAVVİR: Tasvir eden, şekil ve sûret çizen; herşeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler veren Allah.

  MUTASARRIF-I HAKİKÎ: Gerçek tasarruf sahibi olan Allah.

  MUTASARRIF-I HAKÎM: Hikmetlerle ve gayelerle idâre eden Allah.

  MUTASARRIF-I KADÎR: Herşeyde tasarruf etmeye gücü yeten Cenab-ı Hak.

  MÜDEBBÎR-İ HAKÎM: Her işi önceden, geleceğini bilerek ayarlayan ve belli bir gayeyi takip ederek yaratan Cenab-ı Hak.

  MÜDEBBİR-İ RAHÎM-İ ZÜLCEMÂL: Her işi önceden, geleceğini bilerek şefkatle ve en güzel bir biçimde ayarlayan Cenab-ı Hak.

  MÜMÎT: Her varlığa ölümü tattıran Cenab-ı Hak.

  MÜN`İM: Nîmet veren. Asıl nimet sahibi olan Allah.

  MÜN`İM-İ HAKİKÎ: Gerçek nîmet verici olan Allah.

  MÜN`İM-İ HAKİKİYE: Gerçek nimet sahibi olan Allah.

  MÜN`İM-İ KERÎM: Nîmetlendiren, bol bol ikrâm ve ihsanda bulunan Allah.

  MÜN`İM-İ RAHÎM: Nimetlerin hakiki sahibi ve çok merhametli olan Cenab-ı Hak.

  MÜNAZZIM: Sıralayıp dizen, herşeyi en güzel bir şekilde tanzim eden Cenab-ı Hak.

  MÜNEVVİR: Maddî ve mânevî herşeyi nurlandıran, sonsuz nur sahibi Allah.


  MÜSEBBİBÜ`L-ESBAB: Bütün sebeplere sâhib olan, onları meydana getiren Allah.

  MÜSTAĞNÎ-İ ALE`LITLAK: Her cihetle zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

  MÜSTAĞNİ-İ MUTLAK: Her cihetle zengin olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

  MÜSTEÂN: Kendisinden yardım istenen, yardım beklenen; Allah.

  RAB: Besleyen, yetiştiren, terbiye eden Allah.

  RAHÎM: Sonsuz merhamet sahibi Allah.

  RAHÎM-İ HAKÎM: Nihâyetsiz hikmetlerle rahmet ve bereketini ihsan eden Allah.

  RAHÎM-İ KERÎM: İkramı bol ve kullarına çok merhametli olan Cenâb-ı Hak.

  RAHÎM-İ MUTLAK: Mutlak merhamet sahibi olan Cenâb-ı Hak.

  RAHÎM-İ ZÂT-I ZÜLCELÂL: Büyüklük sahibi ve çok şefkatli olan Cenâb-ı Hak.

  RAHÎM-İ ZÜLCEMÂL: İsim ve sıfatları çok güzel olan ve yaratıklarına karşı sonsuz şefkat sahibi Cenâb-ı Hak.

  RAHÎM-İ ZÜLKEMÂL: İsim ve sıfatları mükemmel olan ve yaratıklarına karşı sonsuz şefkat sahibi Cenâb-ı Hak.

  RAHMÂN: Sonsuz merhamet ve şefkatle bütün varlıkları rızıklandıran Allah.

  ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik ve cemal sahibi olan Allah.

  ZÜLKEMÂL: Güzel ve kâmil sıfatlara sahib olan Allah.
  NÎMET-İ RABBANİYE: Verdiği nîmetlerle bütün mahlukatı idâre ve terbiye eden Allah.

  NÛRÜ`L-ENVAR: Nûr saçan nûr sahibi olan Allah.

  RAHMÂN-I RAHÎM-İ ZÜLCELÂL-İ VE`L-İKRAM: Sonsuz ikrâm, haşmet, şefkat, merhâmet sahibi ve bütün varlıkların rızkını veren Allah.

  SÂHİB-İ ÂLEM: Âlemin sâhibi olan Allah.

  SÂHİB-İ HAKİKÎ: Eşyanın gerçek sahibi olan Allah.

  SÂHİB-İ KÂİNAT: Kâinatın sahibi olan Allah.

  SÂHİB-İ KUR`ÂN: Kur`ân`ın gerçek sahibi olan Allah.

  SÂİK-İ HAKÎM: Herşeyi bir hikmet ile sevkeden Allah.

  SANATKÂR-I ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve herşeyi sanatlı yapan Allah.

  SÂNİ: Herşeyi sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ ÂLEM: Bütün âlemi sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ BASÎR: Herşeyi hakkıyla gören ve herşeyi sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ BÎZEVÂL: Sonsuz ve tükenmez sanat sahibi olan Allah.

  SÂNİ-İ HAKİKÎ: Sanatın gerçek yaratıcısı olan Allah.

  SÂNİ-İ HAKÎM: Herşeyi sanatla ve hikmetle yaratan Allah.


  SÂNİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi bir izzet, heybet ve hikmet ile yaratıp, sanat ile donatan Allah.

  SÂNİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCEMÂL: Güzellik ve hikmet sahibi olan Allah.

  SÂNİ-İ KADÎR: Herşeye gücü yeten ve herşeyi sanatlı yaratan Allah.

  SÂNİ-İ KADÎR VE HAKÎM: Herşeyi hikmet ve sanatla yaratan, nihayetsiz kudret sahibi olan Allah.

  SÂNİ-İ KADÎR-İ ZÜLCELÂL: Herşeyi bir izzet, heybet ve hikmet ile yaratıp, sanat ile donatan Allah.

  SÂNİ-İ KÂİNAT: Kâinatı mükemmel bir sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ KERÎM: İkrâmı bol olan ve herşeyi sanatlı yaratan Allah.

  SÂNİ-İ KÜLL-İ ŞEY: Herşeyi sanatlı yaratan Allah.

  SÂNİ-İ MEVCUDÂT: Bütün mevcudatı sanat ile yaratan Allah.

  SÂNİ-İ VÂHİD: Bir olan ve herşeyi sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ VÂHİD-İ EHAD: Tek ve yardımcısız olarak herşeyi sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ ZÜLCELÂL: Sonsuz büyüklük sahibi ve herşeyi sanatla yaratan Allah.

  SÂNİ-İ ZÜLCELÂL-İ VE`L-İKRAM: Sonsuz büyüklük ve ikrâm sahibi olan Allah.

  SÂNİ-İ ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzelilk sahibi ve herşeyi sanatla yapan Allah.

  SÂNİ-İ ZÜLKEMÂL: Sonsuz kemal sahibi ve herşeyi sanatla yaratan Allah.


  SEMÎ-İ MUTLAK: Herşeyi işiten Allah.

  SULTAN-I CİHAN: Kainatın sultanı olan Allah.

  SULTÂN-I EZEL VE EBED: Zaman ve mekanla kayıtlı olmadığı halde, bütün zamanlar ve mekanlar tasarrufu altında olan Cenab-ı Hak.

  SULTÂN-I EZELÎ: Saltanatı zaman ve mekanla sınırlı olmayan Cenab-ı Hak.

  SULTÂN-I KÂİNAT: Kâinatın sultanı ve sahibi olan Allah.

  SULTAN-I LEVLÂK: Hz. Muhammed`e (a.s.m.) #Sen olmasaydın; felekleri, âlemleri yaratmazdım# diyen Sultan; Allah.

  SULTAN-I LEVLÂKE LEVLÂK: Hz. Muhammed`e (a.s.m.) #Sen olmasaydın; felekleri, âlemleri yaratmazdım# diyen Sultan; Allah.

  SULTAN-I MUTLAK: Hâkimiyeti sınırsız sultan. Allah.

  SULTÂN-I SERMEDÎ: Saltanatı zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve daima devam eden Cenab-ı Hak.

  SULTAN-I ŞDİL: Saltanatı adaletli olan Cenab-ı Hak.

  SULTÂN-I ZÎŞAN: Çok meşhur olan yüce sultan. Allah.

  SULTAN-I ZÜLCELÂL: Celâl ve büyüklük sahibi sultan. Allah.

  SULTÂNÜ`D-DEYYÂN: Herkesin hak ve hesabını en iyi bilen, veren kudret ve hâkimiyet sahibi olan Cenab-ı Hak.

  ŞÂFÎ: Şifâ veren Allah.

  ŞAFÎ-İ HAKİKÎ: Gerçek şifâyı veren Allah.


  ŞÂFİ-İ HAKÎM-İ ZÜLCELÂL: Büyüklüğüne yakışır tarzda, belli faydalar ve gayeleri gözeterek hastalıkları iyileştiren Cenab-ı Hak.

  ŞÂHİD-İ BÂKÎ: Olmuş ve olacak herşeyi gören ve şahid olan Cenab-ı Hak.

  ŞÂHİD-İ EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayıp, herşeyi gören ve bilen Cenab-ı Hak.

  ŞÂRİ-İ HAKİKÎ: Şeriatın kurucusu ve gerçek sâhibi olan Allah.

  ŞEFKAT-İ RUBÛBİYET: Her varlığı idare ve terbiye eden Cenab-ı Hakk`ın şefkati.

  ŞEFKAT-İ ULÛHİYET: Bütün varlıkların emirlerine harfiyen uydukları Cenab-ı Hakk`ın şefkati.

  ŞEHRÂYİN-İ RAHMÂN: Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılayan Cenab-ı Hakk`ın şenlik ve panayır yeri.

  ŞEMS-İ CEMÂL: Her varlık üzerindeki güzelliğin güneşi olan Cenab-ı Hak.

  ŞEMS-İ EZEL VE EBED: Bütün zamanları ve mekanları isimleriyle aydınlatan, zaman ve mekanla da kayıtlı olmayan Cenab-ı Hak.

  ŞEMS-İ EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayıp, bütün zamanları ve mekanları isimleriyle aydınlatan Cenab-ı Hak.

  ŞEMS-İ SERMEDÎ: Kainatı isim ve sıfatlarıyla daima aydınlatan, zaman ve mekanla sınırlı olmayan Cenab-ı Hak.

  ŞEMS-İ TÂBÂN-I ZÜLCEMÂL: Parlak güzelliği ile herşeyi aydınlatıp güzelleştiren Cenab-ı Hak.

  TAARRÜF-Ü RABBÂNÎ: Herşeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk`ın kendini hünerleriyle tanıtması.

  TABİAT: Yaratılış, huy, karakter. Kainatta cereyan eden fiiller arasındaki bağı kuran ve düzeni sağlayan, Cenab-ı Hakk`ın yaratılış kanunları.

  ULÛHİYET-İ MUTLAKA: Hiçbir şarta bağlı olmaksızın İlâh olma. Mutlak İlâh olan Allah.


  ÜSTÂD-I EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve herşeyi en iyi bilen Cenab-ı Hak.

  ÜSTÂD-I EZELİYE: Zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve herşeyi en iyi bilen Cenab-ı Hak.

  ÜSTÂD-I ZÜLCELÂL: Celâl ve ihtişamla öğreten üstad; Cenâb-ı Allah.

  VAHDET-İ SÂNİA: Sanatlı bir biçimde herşeyi yaratan Cenab-ı Hakk`ın tek olması.

  VÂHİB-İ HAYAT: Bütün canlılara hayatı bağışlayan Allah.

  VÂHİBÜ`L-A`MAL VE`L-ÂMÂL: Emelleri ve amelleri bağışlayıcı olan Allah.

  VÂHİBÜ`L-HAYAT: Bütün canlılara hayatı bağışlayan Allah.

  VÂHİD-İ EHAD: Bir olan ve birliği her bir şeyde tecellî eden Allah.

  VÂHİD-İ ZÜLCELÂL: Saltanatı ihtişamlı ve tek olan Cenab-ı Hak.

  VEDÛD: Çok şefkatli, kendisine çok sevgi gösterilen ve mahlûkatını seven Allah.

  VEHHÂB: Çok fazla bağışlayan, ihsanda bulunan Allah.

  VEHHÂB-I REZZÂK: Bol bol rızık veren ve çok ihsanda bulunan Allah.

  YEZDÂN: Cenâb-ı Allah.

  ZÂT-I ADL VE RAHÎM: Adalet ve rahmetle hükmeden Allah.

  ZÂT-I AKDES: Her türlü kusur ve noksandan uzak ve pâk olan zât, Allah.


  ZÂT-I AKDES-İ İLÂHİYE: En kudsî ve en mübârek sıfatların sahibi olan Allah.

  ZÂT-I AZAMET-İ KİBRİYÂ: Her yönüyle büyük ve kudret sahibi olan Zât; Allah.

  ZÂT-I BÂKÎ: Daimi olan zât, Allah.

  ZÂT-I BÂRÎ: Kâinatı tam bir uygunluk ve nizam içinde yaratan Zat; Cenâb-ı Allah.

  ZÂT-I CELÎL-İ ZÜLCEMÂL: Sonsuz güzellik sahibi ve sonsuz büyük olan Allah.

  ZÂT-I EHAD VE SAMED: Tek ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Zât (Allah).

  ZÂT-I EHAD-İ SAMED: Tek ve sonsuz hayat sahibi olan Zât; Allah.

  ZÂT-I FERD VE EHAD: Tek ve benzersiz olan Allah.

  ZÂT-I FERD-İ VÂHİD: Tek ve benzersiz olan Allah.

  ZAT-I FERD-İ ZÜLCELÂL: Varlığı tek olan büyüklük ve heybet sahibi Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I GANÎ-İ ALELITLAK: Eksiksiz ve mutlak zenginlik sahibi olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I HAFÎZ-I BÎZEVAL: Herşeyi sonsuza kadar noksansız bir şekilde muhafaza eden Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I HAKÎMÂNE: Hikmetle iş gören zât Allah.

  ZÂT-I HAYY VE MUHYÎ: Hayat veren ve hayat sahibi olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I HAYY-I KAYYÛM: Varlığı ve dirliği her an için olup, gökleri ve yerleri her an için tutan, daimi her şeye her hususta iktidarı yeten Cenab-ı Hak.
  ZÂT-I KADÎR-İ ALÎM: Herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I KAYYÛM-U EZELÎ: Zaman ve mekanla sınırlı olmayan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I KERÎM: Kerîm ve cömert olan Zât; Allah.

  ZÂT-I MUKADDES: Her türlü noksan sıfatlardan uzak ve temiz olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I MUKADDESE-İ İLÂHİYE: Her türlü noksan sıfatlardan uzak ve temiz olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I NURÜ`L-ENVAR: Nurların nuru olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I RAHMÂNİRRAHÎM: Yardım, ihsan ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I REZZÂK-I ŞÂFÎYE: Şifâlı rızıklar veren Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I VÂCİBÜ`L-VÜCUD: Varlığı ve vücûdu vâcip olan, mutlaka gereken Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I VÂHİD-İ EHAD: Tek, yekta ve benzersiz olan Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I ZÜLCELÂL: Celâl ve büyüklük sâhibi Cenab-ı Hak.

  ZÂT-I ZÜLCELÂL-İ VEL-KEMÂL: Her türlü mükemmellik ve güzelliğin sahibi olan Cenab-ı Hak.


 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Oku oku bitmedi daha...  Allah razi olsun...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'da Geçen Ayetler..
  By merdümgiriz in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.12.17, 13:54
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.12.14, 10:32
 3. Risale-i Nurda Geçen Esma-i İlahiler
  By _vatan_ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 06.11.14, 17:54
 4. Risale-i Nur'da Esma-i İlahi....
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.03.14, 21:09
 5. Risale-i Nur'da Adı Geçen 3 Şahsiyet
  By sevilay in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.08.08, 03:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0