+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Medeniyetten İstifam, Sizi Düşündürecek

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tenbih

  Medeniyetten istifam, sizi düşündürecek.

  Evet, böyle istibdat ve sefahete ve zilletle memzuç medeniyete, bedeviyeti tercih ediyorum.

  Bu medeniyet, eşhas? fakir ve sefih ve ahlâks?z eder.

  Fakat hakikî medeniyet, nev-i insan?n terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i nev'iyesinin kuvveden fiile ç?kmas?na hizmet ettiğinden, bu nokta-i nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir.


  Hem de mânâ-y? meşrutiyete iptilâ ve muhabbetimin sebebi şudur ki:

  Asya'n?n ve âlem-i ?slâm?n istikbalde terakkisinin birinci kap?s? meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir.

  Ve talih ve taht ve baht-? ?slâm?n anahtar? da meşrutiyetteki şûrâd?r.

  Zira, şimdiye kadar üç yüz yetmiş milyon ?slâm ecanibin istibdâd-? mânevîsi alt?nda eziliyordu.

  Şimdi hakimiyet-i ?slâmiye, âlemde, bahusus
  bundan sonra Asya'da hükümfermâ olduğu halde, herbir ferd-i Müslüman hâkimiyetin bir cüz-ü hakikîsine mâlik olur. Ve hürriyetten üç yüz yetmiş milyon ?slâm? esaretten halâs etmeye bir çâre-i yegânedir.

  Farz-? muhal olarak, burada yirmi milyon nüfus, tesis-i hürriyette çok zarardîde olsalar da, feda olsunlar. Yirmiyi verir, üç yüzü al?r?z.

  Yaz?k! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ?rklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmam?şlar. ?nşaallah, elektrik-i hakaik-i ?slâmiyetle imtizaç ederek, ziya-y? maarif-i ?slâmiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizâc-? mutedile-i adalet vücuda gelecektir.

  Yaşas?n meşrutiyet-i meşrua!

  Sağ olsun hakikat-i şeriat terbiyesinden tam ders alan neyyir-i hürriyet!

  ?stibdad?n Garibüzzaman?

  Meşrutiyetin Bediüzzaman?


  Şimdikinin de Bid'atüzzaman?

  Said Nursî


  Divan-? Harb-i Örfi


  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:59 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı  Bu medeniyet, eşhas? fakir ve sefih ve ahlâks?z eder.  Hem serbest hevân?n tahakkümüyle, havâic-i gayr-? zaruriye havâic-i zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedavette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa’y, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlâk?n esas?n? şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev’e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahs? fakir ahlâks?z etmiştir.
  Sünuhat, s.59.
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 18:59 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı Meyvenin_Zeyli Nickli Üyeden Alıntı  Hem serbest hevân?n tahakkümüyle, havâic-i gayr-? zaruriye havâic-i zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedavette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa’y, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlâk?n esas?n? şu noktadan ifsad etmiştir.
  evet haberlerde aç?klan?r ya: yoksulluk s?n?r? 1.5 milyar (veya her ne kadarsa).demek ki sefih medeniyet 1.5 milyarl?k ihtiyac? bize zaruret yapm?ş.insanlar?n çal?şmalar? da bu ihtiyaçlar? karş?lamaya yetmeyince,haram yollara sapm?şlar.

  üstad?m?z ilac? söylemiş yine:

  "Evet,iktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahal?d?r. Mukabilinde Bazen haysiyet, namus rüşvet al?n?yor. Bazen mukaddesât-? diniye mukabil al?n?yor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek, mânevî yüz lira zararla maddî yüz paral?k bir mal al?n?r. "
  Konu elff tarafından (01.06.07 Saat 19:00 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Tenbih

  Medeniyetten istifam, sizi düşündürecek.

  Evet, böyle istibdat ve sefahete ve zilletle memzuç medeniyete, bedeviyeti tercih ediyorum.

  Bu medeniyet, eşhası fakir ve sefih ve ahlâksız eder.

  Fakat hakikî medeniyet, nev-i insanın terakki ve tekemmülüne ve mahiyet-i nev'iyesinin kuvveden fiile çıkmasına hizmet ettiğinden, bu nokta-i nazardan medeniyeti istemek, insaniyeti istemektir.


  Hem de mânâ-yı meşrutiyete iptilâ ve muhabbetimin sebebi şudur ki:

  Asya'nın ve âlem-i İslâmın istikbalde terakkisinin birinci kapısı meşrutiyet-i meşrua ve şeriat dairesindeki hürriyettir.

  Ve talih ve taht ve baht-ı İslâmın anahtarı da meşrutiyetteki şûrâdır.

  Zira, şimdiye kadar üç yüz yetmiş milyon İslâm ecanibin istibdâd-ı mânevîsi altında eziliyordu.

  Şimdi hakimiyet-i İslâmiye, âlemde, bahusus bundan sonra Asya'da hükümfermâ olduğu halde, herbir ferd-i Müslüman hâkimiyetin bir cüz-ü hakikîsine mâlik olur. Ve hürriyetten üç yüz yetmiş milyon İslâmı esaretten halâs etmeye bir çâre-i yegânedir.

  Farz-ı muhal olarak, burada yirmi milyon nüfus, tesis-i hürriyette çok zarardîde olsalar da, feda olsunlar. Yirmiyi verir, üç yüzü alırız.

  Yazık! Eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar, hava gibi muhtelittir. Su gibi memzuç olmamışlar. İnşaallah, elektrik-i hakaik-i İslâmiyetle imtizaç ederek, ziya-yı maarif-i İslâmiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizâc-ı mutedile-i adalet vücuda gelecektir.

  Yaşasın meşrutiyet-i meşrua!

  Sağ olsun hakikat-i şeriat terbiyesinden tam ders alan neyyir-i hürriyet!

  İstibdadın Garibüzzamanı

  Meşrutiyetin Bediüzzamanı

  Şimdikinin de Bid'atüzzamanı

  Said Nursî


  Divan-ı Harb-i Örfi
  Eğer medeniyet böyle haysiyet kırıcı tecavüzlere ve nifak verici iftiralara ve insafsızcasına intikam fikirlerine ve şeytancasına mugalâtalara ve diyanette lâübâlicesine hareketlere müsait bir zemin ise, herkes şahit olsun ki, o saadet-saray-ı medeniyet tesmiye olunan böyle mahall-i ağrâza bedel, vilâyat-ı şarkiyenin, hürriyet-i mutlakanın meydanı olan yüksek dağlarındaki bedeviyet ve vahşet çadırlarını tercih ediyorum. Zira bu mim’siz medeniyette görmediğim hürriyet-i fikir ve serbesti-i kelâm ve hüsn-ü niyet ve selâmet-i kal, şarkî Anadolu’nun dağlarında tam mânâsıyla hükümfermadır.

  Bildiğime göre, edipler edepli olurlar. Edepsiz bazı gazeteleri nâşir-i ağrâz görüyorum. Eğer edep böyleyse ve efkâr-ı umumî böyle karma karışık olsa, şahit olunuz, böyle edebiyattan vazgeçtim. Bunda da dahil değilim. Vatanımın yüksek dağlarında, yani, Başit başındaki ecram ve elvâh-ı âlemi, gazetelere bedel mütalâa edeceğim.

  Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan,

  Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ.

  Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden,

  Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ.

  Divân-ı Harb-i Örfî, s. 53

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ayırdılar Sizi Bizden
  By Bîçare S.V. in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.01.09, 09:54
 2. El Yazınız Sizi Ele Veriyor
  By slim in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.11.08, 12:39
 3. Kim Uyandırmıştırki Sizi..
  By aşk-ı ilahi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28.11.08, 18:01
 4. "Sizi Gidi Despotik Rejimin Bekçileri Sizi"
  By muhibbülkurra in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.10.08, 12:41
 5. Sizi En Çok Ne Etkiledi?
  By Şakird in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.08.06, 16:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0