+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16

Konu: Büyük Makamlar, Maddi Yardımlar Risale-i Nur'un İntişarına Yardım Eder mi?

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Büyük Makamlar, Maddi Yardımlar Risale-i Nur'un İntişarına Yardım Eder mi?

  Hem maddî, hem mânevî, hem nefsim, hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli benden suâl ediyorlar ki:

  "Neden herkese muhâlif olarak-hiç kimsenin yapmadığı gibi-sana yardım edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakmıyorsun, istiğnâ gösteriyorsun ve herkes müştak ve tâlip olduğu ve Risâle-i Nur'un intişârına, fütahâtına çok hizmet edeceğine o Risâle-i Nur şâkirtlerinin hasları müttefik oldukları ve senden kabul ettikleri büyük makamları kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyorsun?"

  Elcevap: Bu zamanda ehl-i îman öyle bir hakîkate muhtaçtırlar ki; kâinatta hiçbir şeye âlet ve tâbî ve basamak olamaz ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlûp edemez bir tarzda îman hakîkatlerini ders versin, umum ehl-i îmânın bin seneden beri terâküm etmiş dalâletlerin hücumuna karşı îmanları muhâfaza edilsin.

  İşte bu nokta içindir ki, dahilî ve hâricî yardımcılara ve ehemmiyetli kuvvetlerine, Risâle-i Nur ehemmiyet vermiyor, onları arayıp tâbî olmuyor; tâ avâm-ı ehl-i îmânın nazarında, hayat-ı dünyeviyenin bâzı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı bâkiyeden başka hiçbir şeye âlet olmadığından, fevkalâde kuvveti ve
  hakîkati, hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izâle eylesin. (Tarihçe-i Hayat, 423)  Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyorlar, "İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar" deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lâzımdır. (Mektubat, 18)


  Kendim sadaka ve yardımlan kabul etmediğim gibi, öyle yardımlara da vesîle olamadığımdan, kendi elbisemi ve lüzûmlu eşyamı satıp, o para ile kendi kitaplarımı, yazan kardeşlerimden satın alıyordum; tâ Risâle-i Nur'un ihlâsına dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret alıp hiçbir şeye âlet edilmesin. Nurun hakîki şâkirtlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat etsin, başka şereflere veya mânevî, maddî menfaatlere gözünü dikmesin.(Tarihçe-i Hayat, 451)  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hem maddî, hem mânevî, hem nefsim, hem benimle temas edenler gayet ehemmiyetli benden suâl ediyorlar ki:

  "Neden herkese muhâlif olarak-hiç kimsenin yapmad?ğ? gibi-sana yard?m edecek çok ehemmiyetli kuvvetlere bakm?yorsun, istiğnâ gösteriyorsun ve herkes müştak ve tâlip olduğu ve Risâle-i Nur'un intişâr?na, fütahât?na çok hizmet edeceğine o Risâle-i Nur şâkirtlerinin haslar? müttefik olduklar? ve senden kabul ettikleri büyük makamlar? kabul etmiyorsun, şiddetle çekiniyorsun?"
  Bu k?s?m Bediüzzaman'?n şahs?na münhas?r m?d?r genel bir kaide olarak m? alg?lanmal?d?r?
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (22.11.07 Saat 16:13 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Risale-i Nur hizmetiyle Isparta ve civarında binler ehl-i imana fevkalade kuvvet-i imaniyeyi temin etmek olan bu netice, bizim fevkalade hizmetimize kafidir. On kutup derecesinde biri çıksa, bin adamı derece-i velayete sevk etse, yine bu neticeyi aşağıya düşürtmez. Nurun hakiki şakirtleri, bu gibi neticelere kanaat ediyorlar. O büyük kutbun müridlerinin kanaat-i kalbiyelerini temin eden üstadlarının fevkalade makamı ve meselelerde hükümleri yerine, Risale-i Nur’un sarsılmaz hüccetleri, o müridlerinin kanaatlerinden çok ziyade şakirtlerine kanaat verdiği gibi, bu halet ve itikad başkasına da sirayet eder, menfaat verir. O müridlerin kanaati ise, hususi ve şahsi kalır.

  Hatta ilm-i mantıkta "kaziye-i makbule" tabir ettikleri, yani büyük zatların delilsiz sözlerini kabul etmektir; mantıkça yakin ve kat iyyeti ifade etmiyor, belki zann-ı galiple kanaat verir. İlm-i mantıkda; bürhan-ı yakini, hüsn-ü zanna ve makbul şahıslara bakmıyor, cerh edilmez delile bakar ki, bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu bürhan-ı yakini kısmındandır.

  Çünkü, ehl-i velayetin amel ve ibadet ve süluk ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış; süluk ve evrad yerinde, mantıki bürhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatü l-hakaike yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelam içinde ve ilm-i akide ve usulü din içinde bir velayet-i kübra yolunu açmış ki, bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefi dalaletlere galebe ediyor, meydandadır. emr. Lahk.

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Hakikat-i ihlas, benim için şan ve şerefe ve maddi ve manevi rütbelere vesile olabilen şeylerden beni men ediyor. Hizmet-i Nuriyeye, gerçi büyük zarar olur; fakat, kemiyet keyfiyete nisbeten ehemmiyetsiz olduğundan, halis bir hadim olarak, hakikat-i ihlas ile, herşeyin fevkinde hakaik-i imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmekten daha ehemmiyetli görüyorum.

  Çünkü o on adam, tam o hakikati herşeyin fevkinde gördüklerinden, sebat edip, o çekirdekler hükmünde olan kalbleri, birer ağaç olabilirler.

  Fakat o binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen şüpheler ve vesveselerle, o kutbun derslerini, "Hususi makamından ve hususi hissiyatından geliyor" nazarıyla bakıp, mağlup olarak dağıtılabilirler. Bu mana için hizmetkarlığı, makamatlara tercih ediyorum. emr. lahk.

 5. #5
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  "Bizler, velev kutubluk dahi verilse, şu Kur'an hizmetini bu makamlara tercih edenlerden olmalıyız."

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 6. #6
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Şahsi menfaat anlam?nda değil de hizmet amaçl?da m? ayn? kaide geçerlidir?(yukar?dakilere bak?l?rsa)

 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


  Kendim sadaka ve yard?mlan kabul etmediğim gibi, öyle yard?mlara da vesîle olamad?ğ?mdan, kendi elbisemi ve lüzûmlu eşyam? sat?p, o para ile kendi kitaplar?m?, yazan kardeşlerimden sat?n al?yordum; tâ Risâle-i Nur'un ihlâs?na dünya menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin ve başka kardeşler de ibret al?p hiçbir şeye âlet edilmesin. Nurun hakîki şâkirtlerine Nur kâfidir. Onlar da kanaat etsin, başka şereflere veya mânevî, maddî menfaatlere gözünü dikmesin.(Tarihçe-i Hayat, 451)  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu k?s?m Bediüzzaman'?n şahs?na münhas?r m?d?r genel bir kaide olarak m? alg?lanmal?d?r?
  Yukar?daki cevap kafi mi?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye Ahsen Nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  3.286

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şahsi menfaat anlamında değil de hizmet amaçlıda mı aynı kaide geçerlidir?(yukarıdakilere bakılırsa)
  Anlıyorum yeterli ama bu konuda ne dersiniz?

 9. #9
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Risale-i Nur’a hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarikat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak ise, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Çünkü iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir mümine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bakiyeyi temin eder. Velayet ise, müminin Cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir.

  İşte bu dakik sırrı, senin Ispartalı kardeşlerin bir kısmının akılları görmese de umumunun keskin kalbleri görmüş ki, benim gibi biçare günahkâr bir adamın arkadaşlığını evliyalara, belki de eğer bulunsaydı müctehidlere dahi tercih ettiler.
  Bu hakikata binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı âzam gelse, "Seni on günde velayet derecesine çıkaracağım" dese, sen Risale-i Nur’u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. kast.lahk

 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı ahsen_73 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şahsi menfaat anlamında değil de hizmet amaçlıda mı aynı kaide geçerlidir?(yukarıdakilere bakılırsa)
  Elbette... Zaten ilk mesajdaki suale dikkat ederseniz Risale-i Nur şakirtlerinin hasları bu yardımları, büyük makamları kabul etmenin Risale-i Nur'un yayılmasına, fütuhatına yardımı olacağını söylüyorlar. Üstad Hazretleri bunlara mukabil cevap vermiş.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yardım Eder Misiniz Kardeşler?
  By sadd123 in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.10.09, 00:13
 2. Filistine Maddi Yardım !
  By Mavii in forum Gündem
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 08.01.09, 20:32
 3. Ödevime Yardım Eder misiniz?
  By bereketin_nuru-58 in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 30.10.08, 18:30
 4. Yardım Eder misiniz?
  By ozlem in forum Tanışma
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 05.12.07, 22:05
 5. Yardım Eder misiniz?
  By esra aktürk in forum Dualar
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 19.09.07, 09:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0