+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Bismillah Her Hayrin Basidir.

 1. #1
  Gayyur Abdullah Ubeydullah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  138

  Standart Bismillah Her Hayrin Basidir.

  Bismillâh, her hayr?n baş?d?r. Biz dahi başta ona başlar?z. Bil ey nefsim! Şu mübârek kelime ?slâm nişan? olduğu gibi, bütün mevcûdât?n lisan-? haliyle vird-i zebân?d?r.
  Kur'andaki anâs?r-? esasiye ve Kur'an?n takip ettiği maksadlar; Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ile ?badet olmak üzere dörttür.
  (Bu dort unsur,Ustadin her hayr diye tarif ettigi kulli hayirlarin fezlekeleri degil midir?)


  S: بِسْمِ اللّهِ ve اَلْحَمْدُ لِلّهِ gibi âyetlerde makas?d-? erbaaya işaretler var m?d?r?
  C: Evet قُلْ kelimesi, Kur'an?n çok yerlerinde mezkûr veya mukadderdir. Bu mezkûr ve mukadder olan قُلْ kelimelerine esas olmak üzere بِسْمِ اللّهِ dan evvel قُلْ kelimesi mukadderdir. Yani, "Ya Muhammed! Bu cümleyi insanlara söyle ve tâlim et." Demek besmelede ?lahî ve z?mnî bir emir var. Binaenaleyh şu mukadder olan قُلْ emri, risalet ve nübüvvete işarettir. Çünkü; Resûl olmasayd?, tebliğ ve tâlime me'mur olmazd?. Kezalik hasr? ifade eden "câr ve mecrur'un takdimi", tevhide îmad?r. Ve keza اَلرَّحْمن nizam ve adalete, اَلرَّحِيم de haşre delalet eder. Ve keza اَلْحَمْدُ لِلّهِ daki ( ل ) ihtisas? ifade ettiğinden tevhide işarettir. رَبِّ الْعَالَمِينَ adaletle nübüvvete remizdir. Çünki terbiye, resûller vas?tas?yla olur. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ zaten sarahaten haşir ve k?yamete delâlet eder.
  .
  بِسْمِ اللّهِ : Bu kelâm, güneş gibidir. Yani, güneş başkalar?n? gösterdiği gibi, kendini de gösterir; başka bir güneşe ihtiyaç b?rakmaz. بِسْمِ اللّهِ başkalar?na yapt?ğ? vazifeyi, kendisine de yap?yor, ikinci bir بِسْمِ اللّهِ daha lâz?m değildir. Evet بِسْمِ اللّهِ öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur hiçbir şeye bağl? değildir. Hatta bu nurun "câr ve mecrur"u bile hiçbir şeye muhtaç değildir. Ancak (ب) harfinden müstefad olan اَسْتَعِينُ veya örfen malûm olan اَتَيَمَّنُ veyahut mukadder olan قُلْ ün istilzam ettiği اِقْرَاْ fiillerinden birine mütealliktir.
  ?htar: بِسْمِ اللّهِ daki "câr ve mecrur"a müteallik olarak mezkur olan fiiller, besmeleden sonra takdir edilir ki, hasr? ifade etmekle ihlâs ve tevhidi tazammun etsin.
  اِسْمْ : Cenab-? Hakk'?n zâtî isimleri olduğu gibi, fi'lî isimleri de vard?r. Bu fi'lî isimlerin, Gaffar ve Rezzak, Muhyî ve Mümît gibi pekçok nevi'leri vard?r.
  S- Bu fi'lî isimlerinin kesretle tenevvüü neden meydana geliyor?
  C- Kudret-i Ezeliyenin kâinattaki mevcudat?n nevi'lerine, ferdlerine olan nisbet ve taallûkundan husule gelir. Bu itibarla, بِسْمِ اللّهِ kudret-i ezeliyenin taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve işine yard?m edici bir ruh gibi olur. Öyle ise hiç kimse, hiçbir işini Besmelesiz b?rakmas?n!
  اَللّهُ lâfza-i celali, bütün s?fât-? kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Çünki; lâfza-i celâl, Zât-? Akdes'e delâlet eder; Zât-? Akdes de, bütün s?fât-? kemaliyeyi istilzam eder; öyle ise, o lâfza-i mukaddese, delâlet-i iltizamiye ile bütün s?fât-? kemaliyeye delâlet eder.
  ?htar: Başka ism-i haslarda bu delâlet yoktur. Çünki başka zâtlarda s?fât-? kemaliyeyi istilzam etmek yoktur.
  اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : Bu iki s?fat?n lâfza-i celâlden sonra zikirlerini icab eden münasebetlerden birisi şudur ki: Lâfza-i celâlden celâl silsilesi tecelli ettiği gibi, bu iki s?fattan dahi cemal silsilesi tecelli ediyor. Evet herbir âlemde emir ve nehiy, sevab ve azab, tergib ve terhib, tesbih ve tahmid, havf ve reca gibi pek çok füruat, celâl ve cemalin tecellisiyle teselsül edegelmektedir. ?kincisi: Cenab-? Hakk'?n ismi, Zât-? Akdes'ine ayn olduğu cihetle; lâfza-i celâl, s?fât-? ayniyeye işarettir. اَلرَّحِيمِ de, fi'lî olan s?fât-? gayriyeye îmad?r. اَلرَّحْمَنِ dahi, ne ayn ne gayr olan s?fât-? seb'aya remizdir. Zira Rahman, Rezzak mânas?nad?r. R?zk, bekaya sebebdir. Beka, tekerrür-ü vücuttan ibarettir. Vücut ise; birincisi mümeyyize, ikincisi muhass?sa, üçüncüsü müreccihe olmak üzere "?lim, ?rade, Kudret" s?fatlar?n? istilzam eder. Beka dahi, semere-i r?z?k mahsulü olduğu için, "Basar, Sem', Kelâm" s?fatlar?n? iktiza eder ki; merzuk istediği zaman, ihtiyac?n? görsün, istediği zaman işitsin, aralar?nda vas?ta bulunduğu takdirde o vas?ta ile konuşsun. Bu alt? s?fat, şübhesiz birinci s?fat? olan hayat? istilzam ederler.
  S- Rahman, büyük nimetlere; Rahîm, küçük nimetlere delalet ettikleri cihetle; Rahîm'in Rahman'dan sonra zikri, yukar?dan aşağ?ya inmek manas?na olan "San'at-üt tedelli" kaidesine dâhildir. Bu ise, belâgatça makbul değildir?
  C- Evet kaşlar göze, gem ata mütemmim olduklar? ve onlar?n noksanlar?n? ikmal ettikleri gibi; küçük ni'metler de, büyük ni'metlere mütemmimdirler. Bu itibarla mütemmim olan haddizat?nda küçük de olsa, faideyi ikmal ettiğinden, büyükten daha büyük olmas? icab eder. Ve keza büyükten beklenilen menfaat, küçüğe mütevakk?f ise; o küçük, büyük s?ras?na geçer; o büyük dahi, küçük hükmünde kal?r. Kilit ile anahtar, lisan ile ruh gibi.
  Ve keza bu makam, ni'metlerin tâdâd? veya ni'metler ile imtinan makam? değildir. Ancak insanlar?, gizli ve küçük ni'metlere tenbih ve ikaz etmek makam?d?r. Evvelki makamlardaki "tedellî", şu "tenbih" makam?nda terakki say?l?r. Çünki gizli ve küçük nimetleri insanlara göstermek ve insanlar? onlar?n vücuduna ikaz etmek, daha lây?k ve daha lâz?md?r. Bu itibarla, şu mes'elemizde tedelli değil, terakki vard?r.
  S: Mebde ve me'haz itibariyle rikkat-ül kalb mânas?n? ifade eden bu iki s?fat?n Cenab-? Hak hakk?nda kullan?lmas? caiz değildir. Eğer mâna-y? hakikatlerinin lâz?m? ve neticesi olan in'am ve ihsan kasdedilirse, mecazda ne hikmet vard?r?
  C: Bu iki s?fat, "yed" gibi mâna-y? hakikîleriyle, Cenab-? Hak hakk?nda kullan?lmas? muhal olan müteşabihattand?r. Müteşabihatta, mâna-y? mecazînin mâna-y? hakikînin lafz?yla, üslûbuyla gösterilmesindeki hikmet, insanlar?n me'luf ve malûmlar? olmayan mânalar? ve hakikatlar? zihinlerine yak?nlaşt?r?p kabul ettirmekten ibarettir. Meselâ "yed"in mâna-y? mecazîsi insanlara me'nus olmad?ğ?ndan, mana-y? hakikînin şekliyle, lafz?yla gösterilmesi zarureti vard?r.

  Konu Ebu Hasan tarafından (03.10.07 Saat 10:50 ) değiştirilmiştir.
  الله لااله الاّ هو الحىّ القيمّ مقصوديمزدر مطلوبمزدر

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bismillah
  By tamer in forum Dualar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.09.08, 23:03
 2. Bismillah
  By NuRDünya in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 21.06.08, 22:49
 3. Bismillah
  By mucahidgenc in forum Tanışma
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 17.06.08, 17:28
 4. On Bismillah
  By delailinnur in forum In All Respects of Islam
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.05.08, 16:57
 5. Bismillah
  By tamer in forum Dualar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 07.05.08, 19:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0